Enda viktigere å engasjere faglærte fra 1. januar

Illustrasjonsfoto: Stian Herlofsen/RørNorge

Illustrasjonsfoto: Stian Herlofsen/RørNorge

Endringer i avhendingsloven tredde i kraft 1. januar, og det er viktigere enn noensinne å dokumentere utført arbeid i boligen.

Gratis webinar for medlemmer

Bli med i webinar om endringer i avhendingsloven på Teams tirsdag 25. januar fra 08.15 til 09.00.

–  Dette er kjempebra. Da kan man lettere avdekke svart arbeid, og det er positivt for rørleggerbedriftene som driver på lovlig vis sier fagsjef boligkjøperforsikring, Blerande Thaqi, i Help Forsikring.

I dag ser HELP i mange av sine saker at det gis feilaktig informasjon i egenerklæringsskjemaer fra husselger.

– Dessverre, og overraskende viser det seg at en del oppgir bedrifter som ikke har vært inne og gjort jobben. Forskriften vil bidra til å fjerne denne problemstillingen, fordi den bygningssakyndige skal spørre selger om dokumentasjon på arbeid utført de siste fem årene. Har ikke selger noe dokumentasjon å legge frem da, vil vurderingen av badet være tilsvarende dårlig.

– Jeg tror endringene i avhendingsloven vil være positiv for de bedriftene som driver godt og er opptatt av omdømme, også fordi man ikke mister oppdrag til fordel for de som kan utføre svart arbeid. Nå blir det enda viktigere å engasjere faglærte, sier Thaqi, og legger til:

– Man kan også selge bolig med bad som er utført av ufaglærte. Nå som den bygningssakkyndige skal gå konkret inn og vurdere alle bygningsdeler, vil en dårlig vurdering av flere av bygningsdelene kunne få betydning for salgsprisen. Dårlig vil naturligvis vurderingen være dersom arbeid er utført av ufaglærte eller av håndverkere som ikke kan legge frem dokumentasjon på arbeidet som er utført. Tidligere ble det ikke stilt like strenge krav til takstmannen/bygningssakyndige hva gjelder vurderingen. Dette innebar at kjøperne ikke fikk god nok informasjon om boligen og bygningsdelene. Mange trodde dermed at boligen var i bedre stand enn det den faktisk var. Nå som den bygningssakyndige skal foreta grundigere undersøkelser, bør det være av interesse for huseier å rekvirere kompetente fagfolk ved oppussing/renovering.

Håper flere rørleggere utdanner seg til takstmann

Thaqi tror også det blir mer aktuelt for både selgere og kjøpere å innhente vurderinger av røropplegg enn det har vært tidligere. Den bygningssakkyndige vil kunne anbefale selger om å få en konkret vurdering av rørene i forkant av salg, og det er et pluss å selge med opplysninger om at arbeidet er utført riktig av fagfolk, eller med en konkret vurdering av tilstanden på rørene.

– De aller fleste takstmenn har ikke rørfaglig bakgrunn, og må benytte seg av konsulenter for vurdering av røropplegg, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i RørNorge.

Han håper endringene også vil føre til at flere rørleggere som tar utdanning som takstmann.

– Det vil komme bransjen til gode. Ikke bare med tanke på avhendingsloven men også i forbindelse med skadeoppgjør, hvor rørleggere ofte får skylda for saker uten at det stemmer.