Ny timesats for reklamasjon

Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel/RørNorge

Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel/RørNorge

Fra 1. januar 2022 er timesatsen ved reklamasjon 776 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2021, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

Den nye timesatsen for rørlegger vil fra 1. januar 2022 være kr 776.- per time (ekskl. mva).

Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet. Timesatsen for rørleggerarbeid gjelder prisen bedriftene fakturerer leverandør/grossist for reklamasjons- og garantiarbeid.

I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020, er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden.

Etter at "gammel" timepris på 739 kroner er regulert mot grunnbeløpet, blir ny timepris for rørlegger i år på 776 kroner, altså 37 kroner høyere enn i fjor.

FL-VA/VVS/Kulde 2020

Her kan du laste ned FL-VA/VVS/Kulde.