RorNorge

Innhold

Nye regler fra 1. januar 2021

norges lover perm

Det er flere lover og lovendringer som trer i kraft fra nyttår, og også nye satser for gebyr og rentesats som gjelder fra 1. januar 2021.

Her er noen av endringene:

Forsinkelsesrenter – 8 % p.a.

Rettsgebyr – kr 1.199

Endringer i avhendingsloven – ikrafttredelse utsatt

Vedtatte endringer i avhendingslov er foreløpig utsatt og dato for ikrafttredelse for lovendringer og nye forskrifter er pt ikke bestemt, men antas å tre i kraft i løpet av 2021.

Endringene som er aktuelle er blant annet:

  • Forbud mot "som den er"-forbehold
  • Presisering av kjøpers undersøkelsesplikt
  • Egenandel for kjøper for skjulte mangler med kr 10.000
  • Strengere krav til innhold i tilstandsrapporter
  • Krav til kompetanse og erfaring hos takstmenn

Endringene betyr at det blir strengere krav for selger til å dokumentere oppussinger/renoveringer på egen bolig ved salg.

Ny arvelov i kraft

Lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven), jf. ikrafttredelsesvedtak 28. februar 2020 nr. 200. Loven opphever skifteloven 1930 og arveloven 1972.

Utsatt årsregnskap mv. oppheves

Midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 92 om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 oppheves 1. januar 2021, jf. loven selv (§ 5).

For andre lovendringer gå inn på Lovdata