Artikler

Vis filtrering

62 resultater

Type artikkel
Velg område
62 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Nulltoleranse for vannskader - fantasi eller virkelighet?

    SINTEF Byggforsk, Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom går sammen om å arrangere et årlig fagseminar med fokus på vannskadeproblematikken. Funksjonsbaserte krav (TEK), en flom av nye produkter, varierende grad av prosjektering mm. gir stadig nye utfordringer i hvordan håndtere vannskadesikre løsninger på en best mulig måte. Hovedmålet med seminaret er reduksjon i og forebygging av vannskader. Seminaret fokuserer på tydelig informasjon, gode løsninger og optimale installasjonsprinsipper.

  2. Sammen for å redusere prosjektkonflikter

    Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pektes på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Bransjen får ved dette et dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater. For å bedre denne situasjonen samarbeider nå flere aktører i byggenæringen, deriblant Rørentreprenørene Norge, om 4 workshops hvor totalentreprenører og underentreprenører møtes.