Artikler

Vis filtrering

66 resultater

Type artikkel
Velg område
66 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Miljøfyrtårn på 1-2-3

  Rørentreprenørene Norge tilbyr nå en medlemsfordel som gjør det enklere og rimeligere å bli miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest bruke miljøledelsessystem. Som Miljøfyrtårn har dere også et godkjent sertifikat i anbudsprosesser, både i Norge og EU. Lønnsomt, enkelt og konkret!

 2. Sammen for å redusere prosjektkonflikter

  Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pektes på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Bransjen får ved dette et dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater. For å bedre denne situasjonen samarbeider nå flere aktører i byggenæringen, deriblant Rørentreprenørene Norge, om 4 workshops hvor totalentreprenører og underentreprenører møtes.

 3. Tilskudd til utslippsfri varebil

  Små og store varebiler står for 15 prosent av Oslos CO2-utslipp. Nå får du 13 000 kroner i tilskudd fra staten hvis du vraker en varebil som bruker fossilt drivstoff og kjøper eller leaser en utslippsfri varebil isteden.

 4. Arbeidslivets klimauke

  15. januar starter Arbeidslivets klimauke. Klimadugnaden er et initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer klima- og miljøvennlige. Målet er å få klima og miljø på dagsorden og senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak. Vet du hva som skal til for mer miljøvennlig drift av din bedrift?

 5. På Stortinget for rørbransjen

  I forbindelse med statsbudsjettet 2018 arrangeres det en rekke høringer i Stortingets komiteer hvor aktuelle organisasjoner får anledning til å tale sin bransjes sak. Rørentreprenørene Norge, ved Eli Heyerdahl Eide, har i dag 27.10.17 deltatt i høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun la frem tre viktige budskap på vegne av Rørentreprenørene Norges medlemmer. For video - se vår Facebookside.

 6. Dobler støtten til oljefyrkutt - nå må rørleggern på banen!

  Enova vil bidra til at eiere av oljefyranlegg kutter klimagassutslippene sine nå, og skrur derfor opp støtten til de som er tidlig ute. Men tilbudet varer kun ut 2018 - og i 2020 skrus krana helt igjen. -Nå må rørleggeren på banen! Dette er en gavepakke - både til de som har et oljefyringanlegg og til alle de rørleggerbedrifter som kan hjelpe boligeiere å konvertere til annen oppvarmingskilde, sier en engasjert fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide.

 7. Bli med på forseminar for varmerørleggere på Fjernvarmedagene 17. oktober!

  I dag er siste sjans til å melde deg på! Tema er rørleggerens møte med fjernvarmen - hva skal til for å få et vannbårent anlegg med fjernvarme til å fungere best mulig? Hvilke muligheter gir et fjernvarmeanlegg for rørleggeren? Og hvilke forventninger har markedet til vannbårne anlegg? Eli Heyerdahl Eide er møteleder og får blant andre med seg Dag Halvorsen som innleder.

 8. Vann i bevegelse gir muligheter

  "Grønn varme i grønne områder" var temaet for årets seminar på Arendalsuka for «varmebransjen». For Rørentreprenørene Norge handlet det om å finne måter å kommunisere med politikere og beslutningstakere at vår kompetanse gir uendelige muligheter i fremtidens bygg – kort sagt at vann i bevegelse gir muligheter!