Artikler

Vis filtrering

33 resultater

Type artikkel
Velg område
33 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Foreldre sier ja til yrkesfag

    8 av 10 foreldre med barn under 20 år er positive eller svært positive til at egne barn velger en yrkesfaglig retning (79%). Det viser en representativ undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Rørentreprenørene Norge. - Endelig ser det ut til at stadig flere får med seg at etterspørselen etter unge med fag- og svennebrev vil være stor i årene fremover. Vi vet at foreldres meninger veier tungt i valg av utdanning. Derfor er det viktig at foreldre kjenner mulighetene og at de ikke har forutinntatte holdninger, sier fagsjef utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen hos Rørentreprenørene Norge.

  2. Kollisjonskurs?

    VVS-forum spør om vi er på kollisjonskurs med egen bransje når det gjelder diskusjonen rundt Cobuilders nye GoBIM løsning. Det er et bilde vi ikke kjenner oss helt igjen i. Spørsmålet er hvem som til syvende og sist skal betale kostnaden for å fremskaffe lovpålagt produktdokumentasjon. Temaet har vært oppe til diskusjon ved to møter i Rørentreprenørene Norges entreprenørutvalg, senest 21.8.17. Der ble det besluttet at Rørentreprenørene Norge tar initiativ til å kalle partene inn til et møte. Vi vet at det foregår ting i kulissene, nå prøver vi å løfte saken slik at vi kan få til en felles løsning.