RorNorge

Innhold

Artikler

Vis filtrering

83 resultater

Type artikkel
Velg område
83 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NHO-fellesskapets tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet

    NHO-fellesskapet ser arbeidslivskriminalitet som en av våre største nasjonale utfordringer. Den representerer betydelige problemer for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv som må konkurrere med aktører som driver utenfor lovens rammer. NHO-fellesskapet fremmer nå en rekke forslag for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er forslag som er rettet mot myndighetene, og også tiltak som næringslivet vil sette i verk selv, både alene og gjennom trepartssamarbeidet.

  2. På Stortinget for rørbransjen

    I forbindelse med statsbudsjettet 2018 arrangeres det en rekke høringer i Stortingets komiteer hvor aktuelle organisasjoner får anledning til å tale sin bransjes sak. Rørentreprenørene Norge, ved Eli Heyerdahl Eide, har i dag 27.10.17 deltatt i høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun la frem tre viktige budskap på vegne av Rørentreprenørene Norges medlemmer. For video - se vår Facebookside.

  3. Forbudt å motta 40 000 kr eller mer i kontantere

    Endringer i hvitvaskingsloven som trådte i kraft 1. juli 2017, innebærer blant annet at det ble forbudt for forhandlere av gjenstander å motta 40 000 kr eller mer i kontanter. Av samme grunn er bedrifter ikke lenger underlagt hvitvaskingslovens krav til kontroll, dokumentasjon, opplæring og rutiner ved kontantomsetning. Selv om prinsippet for loven er klar, reiser det seg spørsmål vedrørende hva som er lov og ikke. Vi har fått noen svar.