Nordisk pris til Ole Larmerud

Ole Larmerud ble tirsdag kveld tildelt Den store Nordiske vannskadepris 2022 til applaus fra nærmere 170 bransjefolk fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selv ble han målløs i noen sekunder.

Begge foto: VVS-aktuelt
Les saken hos VVS-aktuelt

Larmerud sa til VVS aktuelt ved åpningen av seminaret mandag kveld at han satte stor pris på å bli invitert til tross for at han ikke lenger har noen formell rolle i norsk rørbransje. At årsaken til invitasjonen var at han skulle motta Nordens vannskadepris var totalt utenfor hans tankebaner.
Det var Norges representant i Nordisk Vannskaderåd, Lars-Erik Fiskum, som fikk æren av å dele ut prisen til Ole Larmerud.  Han slo fast at Larmerud nærmest er overkvalifisert til denne prisen, som denne gang ble delt ut for 12. gang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Larmerud 2 foto_VVSaktuelt.JPG

Statuttene for prisen
Mottaker av prisen skal være en person med stor autoritet, være en kjent personlighet i bransjen, og at vedkommende skal ha viet sitt yrkesaktive liv til kompetansebyggende arbeid for å forebygge vannskader, skriver VVS Aktuelt.

Prisvinneren skal også komme fra det landet som arrangerer seminaret. I tillegg er det besluttet at prisvinneren ikke skal sitte i Nordisk Vannskaderåd. Ole Larmerud har stått blant de nominerte kandidatene siden 2001, da Norge første gang arrangerte Nordisk Vannskadeseminar.

En liste med tre kandidater
Allerede i 2001 ble det satte opp en liste med tre nominerte navn. Disse skulle motta prisen i 2001, 2011 og nå i 2022, ett år forsinket grunnet pandemien. Rekkefølgen på hvilket år mottagerne skulle få prisen ble foretatt ved loddtrekning. I de etterfølgende årene har privinneren lagt ytterligere meritter til sin CV.
Prisvinneren i 2001 var Oddvar Stensrød, som selv var tilstede under årets utdeling. Stensrød var gjennom et langt yrkesliv først på Norges Byggforskningsinstitutt og deretter hos Gjensidige forsikring, der han var en tydelig og sterk talsperson for hvordan vannskader kunne unngås. *
I 2011 fikk Tor Brønn som da var sjef for Wirsbo Norge prisen som andre nordmann. Han fikk prisen for sitt engasjement med å utvikle og implementere rør i rør systemet i Norge.

Vokste opp i en rørleggerskuffe
Ole Larmerud vokste ifølge seg selv opp i en rørleggerskuffe på 1950 tallet. Han startet sin karriere i sin fars rørleggerbedrift på 1960-tallet. I 1981 ble han teknisk sjef i NRL som i dag er Rørentreprenørene Norge.

-Fra da av har han forsøkt å holde rørleggerne litt i øret når det gjelder riktig utførelse og god nok kompetanse, sa Fiskum.

Blant høydepunkter
Ole Larmerud har i arbeidet som teknisk sjef bidratt i utviklingen av bransjens kalkulasjonsprogram -RS Kalk i 1985. Han var med i etableringen av Fagrådet for våtrom og er forfatter av en rekke lærebøker, deriblant Rørhåndboka, som ofte trekkes fram som rørleggerens bibel.
Han var medforfatter i Læreboka Sanitærteknikk som kom ut i 2019 og forfatter av "English for plumbers".

Ole Larmerud har videre bidratt til utarbeidelse av flere Norske standarder og vært tungt engasjert i norsk rørleggerutdanning. Han var primus motor for opprettelsen av den Tekniske Fagskolen i Oslo i 2002, den som senere ble KEM-linja (klima, energi og miljø). Idag utdanner denne linja 30 fagskoleingeniører hvert år. Ole har også vært svært opptatt av rekruttering. Han har stått i ledelsen for Norgesmesterskapet i rørlegging og har vært representant i Vannskadekontoret i mer enn 30 år. Larmerud har hatt en enorm arbeidskapasitet som har kommet hele rørbransjen til gode, og driver fortsatt eget rådgiverselskap.

Oppsummert
Larmerud ble tildelt prisen med denne begrunnelsen: «For fremragende og glødende engasjement for sitt arbeid med vannskadesikre byggemetoder i Norge. Gjennom sitt lange yrkesliv har pristageren bidratt til å styrke rørleggerfagets praktiske og teoretiske utdannelse, samt vært en tydelig stemme i bransjeforeninger, standardiseringsarbeid og nasjonale utvalg.»