Møtekalender lauget

Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 18.02.2021 19.30 Laugssalen
Generalforsamling Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 18.03.2021 19.00 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for medlemmer) 15.04.2021 19.30 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 19.08.2021 19.30 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug 21.10.2021 19.30 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug 16.12.2021 19.00 Laugssalen
Julemiddag - felles med Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn og Oslo Rørleggerlaug 16.12.2021 20.00 Hotel Bristol