Oppmålingskontoret

Oppmålingskontoret er bedriftenes representant når de sammen med fagforeningen er ute og måler akkordarbeid.

Mange av Rørentreprenørene Norge Oslo & omegns medlemsbedrifter benytter Akkordtariffen til både å regne på jobber og til å lønne sine rørleggere. Medlemsbedriftene er på denne måten med på å skaffe viktige erfaringer som benyttes til å oppdatere og vedlikeholde akkordtariffen. Akkordtariffen er fremdeles det verktøyet de fleste bedrifter benytter når anbud og tilbud skal utregnes.