7 gode grunner for å velge rørleggeryrket

 

 1. Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter.
 2. Rørleggerfaget har gode videreutdannings- og karrieremuligheter.
 3. Et mesterbrev innen rørfag er et godt utgangspunkt for å etablere egen bedrift.
 4. Rørleggerlærlinger har lønn under utdanningen
 5. Rørleggerfaget gir varierte arbeidsoppgaver - man må bruke både hodet og kroppen.
 6. Rørfaget er viktige i det grønne skiftet for å få et mer klimavennlig samfunn.
 7. Rørleggeryrket vil aldri forsvinne - folk vil alltid ha behov for rent vann og varme.

Arbeidshverdagen som rørlegger

Rørleggeryrket omfatter langt mer enn de fleste tror. Å bygge bad og installere armaturer og kraner er bare noen av mange oppgaver.

Rørleggeren er involvert i alle prosjekter som involverer vann og varme, og en del rørleggere arbeider med avanserte gass-systemer innenfor industrien. Rørleggeren arbeider også med brannvern gjennom prosjektering og montering av sprinkelanlegg og kan sørge for at operasjonssaler har tilgang på gass. Varme og kjøling i bolig og næringsbygg er et annet område i vekst. Rørleggeren er dessuten sentral i utviklingen av energifleksible systemer og bidrar til et mer klimavennlig samfunn gjennom utvikling av løsninger som utnytter fornybar energi.

Utviklingsmulighetene i en rørleggervirksomhet er flere. Mange tar kurs for å bli bas (leder for eget arbeidslag) eller prosjektleder, eller for å bli sertifisert innenfor områder som våtrom, gass, sprinkling og varme.

En lærling har lønn under utdanningen. Snittlønn for rørlegger med svennebrev var i 2018 på 486.000 kroner i året. Ansiennitet, ansvar og eventuell videreutdanning er viktige faktorer her. En nyutdannet rørlegger går ut i arbeidslivet uten studiegjeld.

Rørfagets framtid

SSBs framskrivninger viser betydelig mangel på arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn fram mot 2030. Årlig er det behov for omlag 700 nye rørlegger. Mange rørleggervirksomheter er derfor svært engasjerte lærebedrifter som bidrar i utdanningen av egen arbeidskraft. Oppsummert kan vi trygt si at rørfaget er et framtidsrettet valg.

Faget er i stadig endring. De aller fleste virksomheter vektlegger derfor kurs og annen opplæring, både internt i bedriften og eksternt hos andre aktører underveis gjennom hele karrieren. Svenneprøve åpner også veien for formell kompetanseutvikling.

En rørlegger med svennebrev kan:

 • Velge å jobbe som håndverker i rørvirksomhet.
 • Bygge videre med en mesterutdannelse som legger grunnlag for å etablere egen bedrift.
 • Starte et fagskoleløp som gir ytterligere teknisk kompetanse i tillegg til mesterbrev. Ved fullført fagskole blir man fagskoleingeniør innen Klima-Energi-Miljø (KEM).
 • Fagskolen gir studiepoeng som åpner for ingeniør- eller sivilingeniørstudier på høyskole- og universitet.

Rørleggerlærlinger får lønn under utdanningen...

Hva venter du på?