Teknisk Jusforum – Aktuelle MVA-problemstillinger innenfor bygg og anlegg

30. aug 2023, kl. 08.15–09.00
Gratis for medlemsbedrifter Påmeldingsfrist 29. august kl. 14.00

Velkommen til TEKNISK JUSFORUM 30. AUGUST 2023 KL. 08.15 – 09.00 Invitasjon til webinar for medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge og Nelfo.

Teknisk Jusforum er et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Nelfo. Juridisk kompetanse er blitt viktig i en stadig mer krevende hverdag, og våre medlemsbedrifter møter mange av de samme utfordringene.
Rørentreprenørene Norge og Nelfo samarbeider med Advokatfirmaet Grette om innholdet i Teknisk Jusforum.

Teknisk Jusforum er et gratis medlemstilbud for bedrifter i Rørentreprenørene Norge og Nelfo, og arrangeres som webinar 1 gang pr måned fra 08.15-09.00. 

Målgruppe: Ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører.

 

Tema onsdag 30. august: Aktuelle MVA-problemstillinger innen bygg- og anlegg

Webinaret vil fokusere på reglene for fakturering og tidfesting av merverdiavgift på entreprisetjenester, og omtvistede krav.

Advokat/partner Kari-Ann Mosti i Advokatfirmaet Grette vil presentere og gjennomgå tematikken.

Ansvarlig for Teknisk Jusforum: Trond Martinussen, advokat i Rørentreprenørene Norge og Joachim Berge-Bang, advokat i Nelfo.

Meld deg på her: PÅMELDING

Påmeldingsfrist: Tirsdag 29. august kl. 14.00. Link til teams sendes ut til påmeldte etter dette.