Innhold

Webinar, Lover og regler

Ansvar og forsikring – Norsk Standard

12. aug 2021, kl. 09:00–10:00 Webinar i Microsoft Teams
Gratis

Gjennomgang av de sentrale reglene for erstatningsansvar og krav til forsikring iht Norsk Standard. Målet med webinaret er å øke kunnskapen og forståelsen for rettsområdene erstatnings- og forsikringsrett, med særlig fokus på krav til forsikring iht Norsk Standards regler.

Målgruppe: Ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører.

Innhold:

  • Norsk Standard - krav til å tegne forsikring
  • Ansvarsforsikring - erstatningsregler/vilkår, begrensninger, regulering av skade iht NS
  • Oppfølging ved skade/skadeoppgjør

Webinaret er et samarbeid mellom Gjensidige Forsikring og Rørentreprenørene Norge, og et tilbud til medlemsbedrifter som ønsker å styrke sin juridiske kompetanse.

Foredragsholdere er advokat Erik Løseth i Gjensidige Forsikring, og advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Link til webinaret vil bli sendt de påmeldte noen dager før oppstart.