Webinar, HMS, Webinar

IA-programmet inviterer til digital Støvdag 8. juni

8. jun 2022, kl. 09.00–11.30
Gratis

Mange arbeidstakere innen Bygg- og anleggssektoren eksponeres daglig for støv i arbeidet.

Statens Arbeidsmiljø Institutt sin overvåkning av norsk arbeidsmiljø (NOA) viser at halvparten oppgir at de utsettes for forurensing i lufta de puster i. Ofte er dette støv av forskjellig type og partikkelstørrelse. Ikke alt av dette er helsefarlig, men i mange tilfeller vil en lengre eksponering føre til helseplager.  

IA-bransjeprogrammet i samarbeid med Stami arrangerer digital Støvdag og vil presentere hvilken risiko støv representerer, relevante forskrifter og målemetoder samt hva som gjøres for å kartlegge faren og hvordan vi kan sørge for trygge arbeidsplasser med kontroll på støvbelastningen.

I dette webinaret tar vi for oss kvartsstøv, trestøv, biologisk støv og asbest. 

Vi vil også gi eksempler på praktiske problemstillinger og hvordan bedriftene løser og har løst dette. 

Webinaret er gratis.

                                                             Program

Innledning v/Samina Siddique og Gudmund Engen, IA- bransjeprogram

Regelverk/forskrift v/Anne Marie Lund Eikrem, Arbeidstilsynet 

Støvaktiviteter i IA-programmet v/STAMI

  • Om støvmålinger – hvordan skal vi legge opp støvmålinger i bransjen for å gi gode innspill til forebyggende arbeid, lokalisere utfordringene, gjennomføre målinger og sammenholde disse med grenseverdier. Kort om helsebaserte fraksjoner (hvordan er støvet sammensatt og hvilke deler av støvet kan pustes) v/Karl-Christian Nordby
  • EXPO v/Ragnhild Østrem
  • Trestøvprosjektet v/Morten Meyer

PAUSE

  • ByggX v/Torunn Ervik
  • Silica-støvprogram i EU v/Karl-Christian Nordby
  • Vibrasjonsprosjektet v/Thomas Clemm

Praktiske problemstillinger, bedriftseksempel

  • Ikke avklart enda

Avslutning v/Samina Siddique, IA-bransjeprogram