Teknisk Jusforum – Kjøp og salg av virksomhet - en praktisk innføring

24. mai 2023, kl. 08.15–09.00
Gratis for medlemsbedrifter Påmeldingsfrist 23. mai kl. 14.00

Med Øyvind Greaker Bjørndal, Grette

Mer informasjon kommer.