Arbeidsgivers styringsrett og mulighet til å gjøre endringer i arbeidsforholdet

16. mai 2023, kl. 08.15–09.00
Påmeldingsfrist 15. mai, 14:00

Anita Hegg, BNL

Få med deg dette og andre miniwebinarer for medlemsbedrifter i Håndverksforum, tirsdager, kl 08.15 - 09.00.