Digital beredskap Strategi for bærekraft

2. mai 2023, kl. 08.15–09.00
Påmeldingsfrist 30. april, 14:00

Maria Bartnes, SINTEF Merethe Bellingmo, NAML

Få med deg dette og andre miniwebinarer for medlemsbedrifter i Håndverksforum, tirsdager, kl 08.15 - 09.00.