Webinar, Lønn og tariff, Webinar

Tariffoppgjøret 2022 - "Resultat, konsekvenser og forhandlinger"

24. mai 2022, kl. 09.00–10.30

BNLs arbeidsgiveravdeling inviterer til webinar der det orienteres om årets tariffoppgjør. Det vil også gis noen råd for gjennomføring av lokale forhandlinger. Webinaret er forbeholdt medlemsbedrifter i BNL.

Program:

 • Utgangspunkt og bakteppe for årets lønnsoppgjør
 • Frontfagsoppgjørets resultat
 • Gjennomgang av resultatet for BNLs ulike overenskomster:
  • Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)
  • Overenskomst for byggeindustrien (OBI)
  • Overenskomst for private anlegg (OPA)
  • Overenskomst for asfalt og veivedlikehold
 • Noen refleksjoner knyttet til oppgjørene
 • Råd for gjennomføring av lokale forhandlinger

Følgende deltar fra BNLs arbeidsgiveravdeling:

 • Siri Bergh, direktør Arbeidsgiverpolitikk og HMS
 • Rådgiver/forhandler Iwona Kilanowska
 • Advokat/forhandler Iselin Bauer Seeberg
 • Advokat/forhandler Bjarne Brunæs