Tilknytningsformer i arbeidslivet, herunder innleie fra produksjonsbedrift

31. okt 2023, kl. 08.15–09.00
Påmeldingsfrist 30.10.23, kl. 14.00

I dette webinaret gir vi en nærmere oversikt over de ulike tilknytningsformene og tips om hvilken tilknytningsform som er den rette i deres situasjon.

Velkommen til gratis webinar den 31. oktober kl. 08.15 – 09.00.

Tema: Tilknytningsformer i arbeidslivet, herunder innleie fra produksjonsbedrift

I dette webinaret gir vi en nærmere oversikt over de ulike tilknytningsformene og tips om hvilken tilknytningsform som er den rette i deres situasjon.

  • Selv om hovedregelen er fast ansettelse, åpner arbeidsmiljøloven for ulike tilknytningsformer.
  • Midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak vil kun være tillat dersom det foreligger hjemmel i lov.
  • Innleie fra produksjonsvirksomhet er tillatt dersom arbeidstaker er fast ansatt hos utleier, men utleier må drive faktisk produksjonsvirksomhet og ikke være et bemanningsforetak.
  • En bedrift står fritt til å inngå entreprise-avtaler så lenge avtalen reelt sett gjelder en tjenesteleveranse og ikke innleie.

Foredragsholder: Hilde Wiig Nicolaysen, advokat/forhandler, BNL

Målgruppe: Daglige ledere, prosjektledere og andre nøkkelpersoner

Påmeldingsfrist:
30. oktober 2023 kl. 14.00. Link til teams sendes ut til påmeldte.

Påmelding:
Klikk her

Det gjøres oppmerksom på at det blir gjort opptak av webinaret, og tilgjengeliggjort for medlemsbedrifter på våre nettsider. Deltagelse på webinaret anses som avgitt samtykke til opptak.