Velkommen til vår Oslo-avdeling

Avdelingsmøter 2023

Medlemsmøte Rørentreprenørene Oslo & omeg
19.01.2023 19.30 Hurdalsjøen
Generalforsamling Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 16.03.2023 20.00 Lauggssalen
Det blir ikke medlemsmøte i mai
00.05.2023 00.00  
Medlemsmøte Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 21.09.2023 19.30 Laugssalen
Medlemsmøte Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 16.11.2023 19.30 Laugssalen
Julemiddag - felles med Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn og Oslo Rørleggerlaug

21.12.2023

20.00 Hotel Bristol