Velkommen til vår Oslo-avdeling

Avdelingsmøter 2024

Medlemsmøte Rørentreprenørene Oslo & omeg
18.01.2024 19.00 Hurdalsjøen
Generalforsamling Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 21.03.2024 20.00 Lauggssalen
Det blir ikke medlemsmøte i mai
00.05.2024 00.00  
Medlemsmøte Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 19.09.2024 19.30 Laugssalen
Medlemsmøte Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 21.11.2024 19.30 Laugssalen
Julemiddag - felles med Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn og Oslo Rørleggerlaug

19.12.2024

20.00

Hotel Bristol