Velkommen til vår Oslo-avdeling

Møtekalender Lauget 2023

Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 16.02.2023 19.30 Laugssalen
Generalforsamling Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 16.03.2023 19.00 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 20.04.2023 19.30 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 17.08.2023 19.30 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 19.10.2023 19.30 Laugssalen
Laugsmøte Oslo Rørleggerlaug (kun for laugsmedlemmer) 21.12.2023 19.00 Laugssalen
Julemiddag - felles med Oslo Rørleggerlaug og Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn 21.12.2023 20.00 Hotel Bristol