Velkommen til vår Oslo-avdeling

Styret i opplæringskontoret

Styret

Stig Jansen (Formann)
Assemblin AS Rør Prosjekt Oslo
992 18 853
stig.jansen@assemblin.no
 
Are Hagen Lepsøy (styremedlem)
Caverion Norge AS
are.hagen.lepsoy@caverion.no
Kjetil Hagen (styremedlem)
Hagen VVS AS
994 32 326
hagenvvs@online.no
Knut Jensen (vara)
Eriksen & Jensen AS
922 36 360
knut@ejas.no
Morten Evensen (vara)
Oras AS
906 58 625
morten.evensen@oras.no

Kontrollkomiteen

Tore Orvei
Tore Orvei AS
928 83 016
tore@orvei.no
Erik Fjeldberg
Rørpartner Varme & Sanitær AS
402 00 178
erik@rorpartner-vvs.no