Velkommen til vår Oslo-avdeling

Styret

Styret i Rørentreprenørene Norge - Oslo & omegn

Arild Jahren (formann)
Spring VVS AS
Mobil: 951 78 919
arild@springvvs.no

Senad Eganovic
Andenæs VVS AS
480 54 384
senad@andenes.no

Geir Tollefsen
C. M. Mathiesen & Co AS
906 82 164
geir.thollefsen@cmmathiesen.no

Magnus Jensen Stokke (nestformann)
Eriksen & Jensen AS
982 98 222
magnus@ejas.no

Einar Kjus
Rørlegger Sentralen AS
971 57 272
einar@rorleggersentralen.no

 

 

 

Vararepresentanter

Erik Fjeldberg (vara)
Rørpartner Varme & sanitær AS
402 00 178
erik@rorpartner-vvs.no

Anders Øverjordet (vara)
Ski Rørleggerbedrift AS
900 94 420
anders@skiror.no

Eirik Vollen (vara)
Assemblin AS
916 87 476
eirik.vollen@assemblin.no

Thomas Albech (vara)
Østlandske VVS AS
91 31 04 11
thomas@ostlandskevvs.no

Morten Nyberg (vara)
Bærum Rørleggerbedrift AS
901 25 570
morten@baerumror.no

 

 

 

Kontrollutvalg

Knut Jensen
Eriksen & Jensen AS
922 36 360
knut@ejas.no

Bjørn Olaf Larmerud
Assemblin AS
916 87 433
bjorn.larmerud@assemblin.no

Reklamasjonsnemnda

Martin Rynning
Harry Martinsen AS
930 29 010
martin@harry-martinsen.no

Erik Fjeldberg (vara)
Rørpartner Varme & Sanitær AS
40 20 01 78
erik@rorpartner-vvs.no

Representanter for Rørentreprenørene Norge sentralt

Helge Ranheim (styremedlem)
Østlandske VVS AS
958 53 465
helge@ostlandskevvs.no

Raymond Markussen (vara)
Andenæs VVS AS
907 75 253
raymond@andenesvvs.no

Knut Jensen (styremedlem)
Eriksen & Jensen AS
922 36 360
knut@ejas.no

Mari-Ann Amundsen (vara)
Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS
924 31 982
ma@bramundsen.no