Andrey Armyagov/Adobe Stock Photos.
Andrey Armyagov/Adobe Stock Photos.

Velkommen til vår avdeling i Rogaland

Styret

Styret i Rørentreprenørene Norge - Rogaland

Inger Lien Halvorsen (styreleder)
Sig. Halvorsen AS
982 67 785
inger.halvorsen@sig-halvorsen.no

Olav Tandberg
Nærbø rør og Elektro A/S
915 62 632
ot@nre.no

Annlaug Torgersen
Rørlegger Torgersen AS
481 78 736
annlaug@rorleggertorgersen.no

 

Alf Kristian Kvalvåg
Teqva Haugesund AS
469 78 515
alf.kristian.kvalevag@teqva.no

Bjarte Torgrimsen
Nils Torgrimsen AS
982 46 986
bjarte@vtror.no

 

 

 

 

Valgkomite

Svein Sivertsen (leder)
Osv.Sivertsen AS
951 09 384
svein@osv-sivertsen.no

Roar Tindeland
Rørleggerane AS
918 49 073
rt@rorleggerane.no

 

Runar Ullenes
Finn Midbøe AS
982 42 439
ru@finnmidboe.no