Velkommen til vår avdeling i Trøndelag

Medlemsbedrifter

Firma
Fornavn
Etternavn
E-post
Område 
ABD RØRSERVICE AS Gjøran  Berg gjoran@abdrorservice.no Indre Fosen 
All-Rør As Stein  Westvold Stein@all-ror.no Trondheim
Aqua Rørservice AS Morten  Heggernes morten@aquarorservice.no Trondheim
AS Rørlegger Marius Fossback  marius@asrorlegger.no Trondheim
Bakken VVS AS Inge  Bakken firmapost@bakkenvvs.no Heim
Bravida Norge avd Trondheim Asle  Rikardsen asle.rikardsen@bravida.no Trondheim
Bremseth VVS AS Harald Morten  Bremseth post@bremsethvvs.no Stjørdal
Carsten Lund AS Terje  Lund post@carstenlundas.no Trondheim
Caverion  Norge AS avd. Trondheim Service Geir Ove  Toldnes  geir-ove.toldnes@caverion.com Trondheim
Caverion Norge AS avd Levanger Geir Ove  Toldnes  geir-ove.toldnes@caverion.com Levanger
Caverion Norge AS avd Orkanger Jens Olav Wikan jens-olav.wikan@caverion.com Orkland
Comfortbutikken Rørsenteret AS Morten  Roten morten.roten@comfort.no Oppdal
Dahle Rørservice AS Oddgeir  Dahle  post@dahleror.no Indre Fosen 
Ds rør &varme as Kristian  Dahl Kd@dsrv.no Trondheim
Engstad & Taraldsen Rør as Dag  Engstad dag.engstad@comfort.no Nærøysund 
Expertbad AS Kim  Solberg Moe-Kristiansen kim@expertbad.no Trondheim
FLOW Trøndelag VVS AS Monica Loe  monica@flow-vvs.no Trondheim
GK Norge avd trondheim  Hans Petter  Faaness hans-petter.faaness@gk.no Trondheim
Grannes VVS AS Jan Roger  Grannes janroger@grannesvvs.no Namsos
H Granbo VVS AS Ragnar  Granbo ragnar@granbovvs.com Trondheim
H.Sæther  vvs AS Harald  Sæther harald@h-sether.no Hitra 
HAGNES VVS AS Arild  Kulen arild.kulen@hagnes-vvs.no Trondheim
Harald Larsen Rørlegger AS Håvard  Larsen havard@harald-larsen.no Midtre Gauldal 
Haralds VVS AS Olav  Lien Olav@haraldsvvs.no Trondheim
HAUGNÆSS AS Bjørn Johan Haugnæss bjorn@haugness.no Melhus
Helgemo Rørteknikk AS Morten  Helgemo morten@helgemo.net Trondheim
Hofstad VVS Kristian  Hagen kristian@hofstadvvs.no Trondheim
Holdbakk Rør AS Jens Joar  Holdbakk jens@holdbakkror.no Melhus
IPS Heim AS Jan  Neshaug jan@ips.as Heim
IPS Trondheim AS Tor Asbjørn Solheim tor@ips.as Trondheim
K . Horghagen AS  Rørleggerfirma  Per Egil  Horghagen peregil@horghagen.no  Skaun
K.Lund AS Torkild  Korsnes Torkild.Korsnes@klund.no Trondheim
Kringen rør a/s Ståle  Kringen Staale@kringenror.no Stjørdal
Levanger Rør AS  Sven Robert  Grande  srg@lror.no Levanger
Løhre VVS AS Frank  Løhre post@lohrevvs.no Midtre Gauldal 
Maxirør AS Jørgen  Reitan jorgen@maxiror.no Malvik
Melhus VVS AS  Ronny  Tiller  ronny.tiller@melhusvvs.no Melhus
Mesterrør AS Roger Sundseth roger@mestervvs.no Levanger
Mjøen VVS AS Geir Arne  Brevik geir@mjoenvvs.no Orkland
Namdal Vvs-Teknikk A/S Ronny  Kveli ronny@namvvs.no Snåsa
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  NTNU Trond  Haugen trond.haugen@ntnu.no Trondheim
Ole Sivertsen AS Jens  Haseth jens@olesivertsen.no Trondheim
OPPDAL VVS AS  Per Erik  Ansnes  per@oppdalvvs.no Oppdal
Prorør AS Sigurd Steen sigurd@proroer.no Trondheim
RUNE EKREN VVS Rune  Ekren rune@ekrenvvs.no Melhus
Rør på Røros AS Kjetil  Øverby kjetil@rorosror.no Røros
Rørekspert1 AS Tom Erik Stræte straete@rorekspert1.no Trondheim
Rørfunn AS Nina  Lyngvær nina@rorfunn.no Trondheim
RØRLEGGER 1 AS Kjell Ingar Helgemo kjellingar@rorlegger1.no Trondheim
Rørlegger Rikardsen As Ketil  Gilde ketil@rorlegger-rikardsen.no Åfjord
Rørleggermester Bernt Skatland as Bernt  Skatland bernt@berntskatland.no Steinkjer
Rørleggerteam AS Odd Rune  Øien post@rorleggerteam.no Hitra 
Rørleggertjenesten AS Benny Øverland  rortjenesten@gmail.com Trondheim
Røros VVS a/s Even Hollum even@rorosvvs.no Røros
RØRSERVICE VVS AS ROY  BREIVIK roy@rorservicevvs.no Namsos
RørTek AS Svein Arne Bøgseth Svein@rortekas.no Steinkjer
Rørteknikk as Rune  Ohren rune.ohren@rorteknikk.com Stjørdal
Rørteq AS Arve Eriksen  arve@rorteq.no  Nærøysund 
Sokna Rør AS Håvard Melby post@soknaror.no Midtre Gauldal 
Solligård as Geir Arne  Haukås  gah@solligard.no Orkland
S-rør AS Kari  Hynne skjærpe  kari@bergokonomi.no Verdal
Sverre Pettersen AS Stig Arve  Pettersen butikk@sverre-pettersen.no  Ørland
T.Rødsten Vvs AS  Trond Grøtte firmapost@rodsten.no Trondheim
Total Teknisk AS Sigmund  Haavi sigmund@totalteknisk.no Trondheim
Trivo AS Erek  Lauvås Trivo@oppdal.com Oppdal
Trondheim kommune, Trondheim eiendom Torbjørn  Thoresen torbjorn.thoresen@trondheim.kommune.no Trondheim
Trondheim VVS as Petter  NormannNæss normann@trondheimvvs.no Trondheim
T-RØR AS Magnus Ekker magnus@troras.no Levanger
Tung rør AS Stig Ragnar  Tung stig@tungror.no Indre Fosen 
Værnes AS Lasse  Aspmo lasse@varnesvvs.no Trondheim
ØRLAND RØR AS Per Amund Amundsveen peramund.amundsveen@bademiljo.no Ørland
Rørleggern Verdal AS  Erlend  Liaklev Kålen erlend@rorleggernverdal.no Verdal