Grunnmodul + Fagmodul A - Våtrom – Haugesund

1.–4. okt 2024
Haugesund

For å bli en godkjent våtroms-fagarbeider, må rørleggeren gå våtromskurs og få Fagrådets våtromssertifikat for arbeid med våtrom.

Dette kurset holdes i Haugesund, med Geir Østebø.


Varighet: 4 dager

Et våtrom skal ifølge Byggteknisk forskrift (TEK10) prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er sentral i kurset, og setter standarden for planlegging og utførelse av vannsikrede, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Den viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

BVN stiller krav til organisering av byggesaken og til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeidene.

Trinnvise kurs

Du må ta grunnmodulen før du kan velge ulike moduler innenfor det fagområdet du ønsker sertifisering. Modul A er for utførelse, og etter fullført og bestått eksamen, får du våtromsertifikat for rørleggerfaget.

For modul A er det obligatorisk å oppdatere opplæringen hvert femte år. Det finnes egne oppdateringsmoduler på nett og i klasserom. Ta kontakt hvis du ønsker oppdatering i klasserom.