Kurs, webinarer og konferanser

  1. Tariffkonferansen 2024

    NHO Byggenæringen inviterer alle medlemsbedrifter til en tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2024. Vi ønsker å gi deltakerne informasjon om kommende tariffoppgjør, samt mulighet til å møte forhandlingsledere og tariffansvarlige. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.