Velkommen til vår Oslo-avdeling

Om avdelingen

Rørentreprenørene Norge - Oslo & omegn ivaretar medlemmenes interesser i regionen.

I tillegg til at din bedrift får tilgang på vår medlemservice, er lokal nettverksbygging og innflytelse på rørbransjens rammebetingelser gode grunner til å melde seg inn hos oss. Lokal næringspolitikk, rammebetingelser og utdanning er noe av det avdelingen jobber med. Avdelingen har også opplæringskontor for rørleggerlærlinger.

Rørentreprenørene Norge - Oslo og omegn eies av regionens rørbransje, som er representert av en rekke bransjeaktører og bedriftsledere i avdelingens styre.

Historie

Rørentreprenørene Norge - Oslo & omegn ble opprettet i 1991, da Rørentreprenørene Norge (tidligere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening/NRL) moderniserte organisasjonsstrukturen og dannet regionsavdelinger.

Oslo Rørleggerlaugs Servicekontor ble også tatt opp som en del av bransjeorganisasjonen, i tillegg til at lauget fortsatt driftes som en egen enhet.
Du kan lese mer om Oslo Rørleggerlaug her.

Avdelingen har 85 medlemsbedrifter (januar 2023) fordelt på store og små foretak. Hovedtyngden av bedriftene ligger innenfor VVS-området:
Varme – Ventilasjon – Sanitær.

Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn er knyttet til Rørentreprenørenes Felleskontor som har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i avdelingen.