Velkommen til vår avdeling i Trøndelag

Bli medlem - bli lærebedrift

Opplæringskontoret tar seg av det administrative ved et læreforhold. Vi bidrar til tett oppfølging av lærling og opplæringsbedrift, og sørger for full opplæring i henhold til gjeldende læreplan.

I Trøndelag er det normalt behov for 60-70 lærlinger hvert år. Velger du en av våre opplæringsbedrifter, garanterer vi deg en utdannelse under ordnede forhold.

Vi tar ansvar for opplæring av rørleggere i Trøndelag, og garanterer en variert og trygg utdannelse. Gjennom oss får lærlingene oppfølging under hele læretiden, og de blir innkalt til kompetansehevingskurs med sertifikater, som du vil dra nytte av videre i arbeidslivet.

Alle våre lærlinger, elever, faglige ledere/instruktører og lærere, får tilgang til bransjens nettbaserte opplærings- og administrasjonssystem.

Opplæringskontorets hovedoppgaver er:

  • Tegne lærekontrakt med deg og sette deg inn i dine rettigheter og plikter
  • Ha samtaler med deg og opplæringsbedriften hvert halvår
  • Ta ansvar for at opplæringen skjer i henhold til Opplæringsloven.
  • Tilrettelegge opplæringen om dette er nødvendig
  • Avholder sveisekurs, kurs i varme arbeider  og utvidet teoriundervisning
  • Har mulighet til å omplassere deg til annen opplæringsbedrift, om nødvendig
  • Sørger for at du får tatt manglende studiekompetanse (Yrkesteori og allmennfag)
  • Melder deg opp til svenneprøve
  • Alle lærlinger får tilgang til E-læring med egen lisens , samt program for dokumentasjon og vurdering.

For ytterligere opplysninger ta kontakt.

Bli medlem – se søknadsskjema her.

Petter Geving Krigsvold
 • Petter Krigsvold
 • Daglig leder