Endringer i regjeringen

Regjeringen Solberg i 2013. Det er nå gjort omrokkeringer. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Regjeringen Solberg i 2013. Det er nå gjort omrokkeringer. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor.

I dag presenterte statsminister Erna Solberg (H) sin nye regjering. Regjeringen utvides fra dagens 18 til 19 statsråder. Høyre får ansvar for arbeids- og sosialdepartementet mot at Fremskrittspartiet får en ekstra statsråd.

Robert Eriksson er byttet ut med Annicken Haugli i arbeidsdepartementet. Det er et tydelig signal at Høyre nå tar over statsrådsposten fra frp. Haugli har bred erfaring fra Oslopolitikken og har mellomfag i statsvitenskap. Erfaring mer med den sosiale delen av feltet enn med arbeidsdelen. Hun er gift med Lars Jacob Hiim.

Helgesen tar over Klimadepartementet. Det er nok en styrke, men betyr i praksis en mer internasjonalisering av miljøfeltet.

I tillegg gjøres det den rekke endringer blant statssekretærene som er nesten like relevante. Mange av de nye statsrådene beholder imidlertid de gamle statsrådene sine statssekretærer, det gjelder f.eks. Settem i AD. Det kommer det trolig skifter senere når statsrådene har lært seg feltet.

Ny statssekretær i Samferdsel etter John Ragnar Aarseth er Amund Drønen Ringdal, han kommer fra Aspaker. Fagarbeider, men først og fremst kommunikasjonsmann.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde er utnevnt som statssekretær for Tord Lien. Hun kommer fra partiorganisasjonen til Frp.

Christl Kvam er ny statssekretær for statsråd Anniken Hauglie.

Bård Folke Fredriksen er ny til statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland

Tom-Christer Nilsen, avgått fylkesordfører i Hordaland er hentet inn til SMK.

 

Hele ny regjering:

Statsråd Elisabeth Aspaker har overtatt ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet. Statsråd Vidar Helgesen har overtatt som klima- og miljøminister. Statsråd Sylvi Listhaug har overtatt som innvandrings- og integreringsminister, med ansvar for innvandringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet og ansvar for integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Stortingsrepresentant Per Sandberg er utnevnt til fiskeriminister, Anniken Hauglie til arbeids- og sosialminister, stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad Helleland til kulturminister og statssekretær Jon Georg Dale til landbruks- og matminister.

Samtidig har Kongen i statsråd gitt statsrådene Thorhild Widvey, Tine Sundtoft og Robert Eriksson avskjed i nåde.

Oppgaven som stabssjef ved Statsministerens kontor vil ikke lenger være tillagt en statsråd. Statssekretær Julie Brodtkorb har overtatt som stabssjef ved Statsministerens kontor. Statsråd Aspaker fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med ansvar for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål.

Endringene gjelder fra i dag, 16. desember 2015, kl. 13.00. De administrative endringene i Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, vil bli gjort i løpet av første kvartal 2016. Da legges det også opp til at BLD endrer navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet. Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister
Erna Solberg (H)

Finansminister
Siv Jensen (FrP)

Kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner (H)

Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Utenriksminister
Børge Brende (H)

EØS- og EU-minister, også nordisk samarbeidsminister
Elisabeth Aspaker (H)

Næringsminister
Monica Mæland (H)

Klima- og miljøminister
Vidar Helgesen (H)

Barne- og likestillingsminister
Solveig Horne (FrP)

Helse- og omsorgsminister
Bent Høie (H)

Justis- og beredskapsminister
Anders Anundsen (FrP)

Olje- og energiminister
Tord Lien (FrP)

Forsvarsminister
Ine Eriksen Søreide (H)

Innvandrings- og integreringsminister
Sylvi Listhaug (FrP)

Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen (H)

Fiskeriminister
Per Sandberg (FrP)

Arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie (H)

Kulturminister
Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)

Landbruks- og matminister
Jon Georg Dale (FrP)