HMS

Rørbransjens produkter og tjenester er underlagt en rekke sikkerhets- og kvalitetskrav i henhold til lov og forskrifter. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for ansatte på arbeids- og byggeplass. Samlebetegnelsen for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgivers ansvar for det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Arbeidstakers ansvar

Arbeidstakers ansvar for det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Lover og regler

Personvern/GDPR

Dagens regelverk stiller krav til at bedrifter skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven, men det nye regelverket gjør det nødvendig å endre flere av disse rutinene.

Aktuelle kurs

 1. Rørleggerfaget elæringskurs for medlemmer

  En unik samling av 12 nettbaserte kurs som til sammen dekker fagplanen for rørleggerfaget. Rørentreprenørene Norge står bak utviklingen av kursene, som benyttes både i fagutdanningen og til intern kompetanseheving i bransjen. Alltid tilgjengelig via internett - enkelt og effektivt!

 2. BAS-kurs

  Kurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Det vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget er påkrevd.

 3. HMS for ledere (§ 3-5)

  HMS-opplæring for ledere og mellomledere. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

  RørNorge nettskole i samarbeid med Munio AS.
 4. Våtrom fagmodul A

  For håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Deltakere må ha gjennomført grunnmodul våtrom (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til fag-/svenneprøve innenfor tømrer- eller blikkenslagerfaget, betong- og murerfaget, byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget, rørleggerfaget, elektrikerfaget.

 5. Kalkulasjon og anbudsberegning - generelt og bruk av RS kalk/Cordel

  For rørleggermestere, kalkulatører og saksbehandlere som kalkulerer tilbud og anbud. Passer også for kandidater til mesterprøven. Forkunnskaper med kalkulasjonspraksis og teoretiske kunnskaper innenfor kalkulasjon og anbudsberegning er en fordel.