HMS

Rørbransjens produkter og tjenester er underlagt en rekke sikkerhets- og kvalitetskrav i henhold til lov og forskrifter. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for ansatte på arbeids- og byggeplass. Samlebetegnelsen for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgivers ansvar for det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Arbeidstakers ansvar

Arbeidstakers ansvar for det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Lover og regler

Personvern/GDPR

Dagens regelverk stiller krav til at bedrifter skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven, men det nye regelverket gjør det nødvendig å endre flere av disse rutinene.

Aktuelt om HMS

 1. Miljøfyrtårn på 1-2-3

  Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte via Webinar. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte.

 2. Må forebygge økt karantenefravær

  I går strammet regjeringen inn ytterligere, i takt med at koronasmitten stiger. Sykdoms- og karantenefraværet er høyt i mange bedrifter, og vårt sterkeste våpen er vaksine og gode smitteverntiltak. Se oppdatert bransjestandard og smittevernbrosjyre i saken.

Aktuelle kurs

 1. BAS-kurs

  Kurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Det vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget er påkrevd.

 2. HMS for ledere (§ 3-5)

  HMS-opplæring for ledere og mellomledere. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

  RørNorge nettskole i samarbeid med Munio AS.
 3. Våtrom fagmodul A

  For håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Deltakere må ha gjennomført grunnmodul våtrom (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til fag-/svenneprøve innenfor tømrer- eller blikkenslagerfaget, betong- og murerfaget, byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget, rørleggerfaget, elektrikerfaget.

 4. Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager

  Kurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av de aktuelle vertkøyene. Det gis opplæring om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

  RørNorge nettskole i samarbeid med Munio AS.
 5. Energikrav i byggteknisk forskrift

  Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal. Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg.

  RørNorge nettskole i samarbeid med Munio AS.