Miljøfyrtårn

Illustrasjonsbilde med rør og Miljøfyrtårn-logo

Miljøfyrtårn er Norges mest bruke miljøledelsessystem. Som Miljøfyrtårn har bedriftene også et godkjent sertifikat i anbudsprosesser, både i Norge og EU. Lønnsomt, enkelt og konkret!

Hjelp til selvhjelp!

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr vi nå et eget kursopplegg via Webinarer som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3.
I løpet av fire 1 times moduler og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Fordelene er opplagte

Kurset et vesentlig rimeligere enn et tilsvarende konsulenthonorar for å innføre miljøledelse og kompetansen forblir i virksomheten!
Ved at alle kursmodulene gjennomføres på web slipper man å bruke unødvendig tid på reising og annen dødtid. Man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen.

Kursopplegg

Kurset vil følge fremdriften i en egen utarbeidet håndbok, som er en del av kursdokumentasjonen, og som oppfyller alle Miljøfyrtårn sine generelle og de aktuelle bransjekriterier.

OBS: Webinarene følger faste ukentlige moduler på under en time. Webinarene kan også sees i opptak, og man kan dermed, om man ønsker, følge de på et annet tidspunkt.

Det vil bli gitt en grundig innføring i de ulike kriteriene i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Etter hver modul vil deltakerne få tildelt arbeidsoppgaver som skal løses til neste modul. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etterhvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov.

Kursleder vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og et virtuelt møterom mellom modulene for eventuelle spørsmål.

Meld deg på her

Kursleder - Rune Drægni

Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.
Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak utviklingen av en rekke konsepter, og var dessuten ansvarlig for klima, transport og bil.
Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. Rune leder i dag andre prosjekter for andre medlemsorganisasjoner.
Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.

  • Eli Heyerdahl Eide
  • Fagsjef