Vannbåren fremtid

Rørentreprenørene Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for for økt anvendelse av vannbåren varme i norske bygg. Rørbransjen er sentral i den grønne omstillingen vi er inne i, og jobber med bransjens rammevilkår rundt energieffektivisering.

Energieffektivisering

Energieffektivisering av bygninger går ut på at vi skal kunne varme opp bygg ved bruk av mindre energi, og at gjenværende energibehov i størst mulig grad dekkes av fornybar energi.

Miljøfyrtårn

Ved å bruke bruke miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn har bedriftene også et godkjent sertifikat i anbudsprosesser, både i Norge og EU.

BREEAM

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM – Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg.

Aktuelt om energi og miljø

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!