RorNorge

Innhold

Vannbåren fremtid

Rørentreprenørene Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for for økt anvendelse av vannbåren varme i norske bygg. Rørbransjen er sentral i den grønne omstillingen vi er inne i, og jobber med bransjens rammevilkår rundt energieffektivisering.

Energieffektivisering av bygninger går ut på at vi skal kunne varme opp bygg ved bruk av mindre energi, og at gjenværende energibehov i størst mulig grad dekkes av fornybar energi.

Ved å bruke bruke miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn har bedriftene også et godkjent sertifikat i anbudsprosesser, både i Norge og EU.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM – Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!