Informasjon om endringer i godkjenningsordning for varme arbeider

Illustrasjonsbilde lånt av Brannvernforeningen. Foto: Linde

Fagutvalg bygning ved Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) har 5. juni 2024 besluttet nytt godkjenningsløp gjeldende fra 1.1.2026. De vedtatte endringene i ordningen innebærer en betydelig effektivisering.

Tekst er hentet fra Brannvernforeningen, som skriver følgende på deres sider:

Endringer i godkjenningsordning for varme arbeider

Forsikringsbransjen har hatt brannvern ved utførelse av varme arbeider på agendaen siden den første sikkerhetsforskriften kom i 1989. Kompetansekravet, gjennom et godkjenningsbevis (sertifikat) for utførelse av varme arbeider, kom i 2001.

Målet for, og virkemidlene i, godkjenningsordningen står seg fremdeles godt; færre branner som følge av varme arbeider. Gjennom disse 23 årene har det ikke vært store endringer i verken sikkerhetsforskriften, målsetting eller ordningen som helhet. Etter en grundig gjennomgang av ordningen og tilbakemeldinger fra byggenæringen, er det besluttet å gjennomføre en betydelig revisjon av struktur og innhold i selve ordningen. Målet har vært å ivareta kvalitet i læringen ved fortsatt å skape gode holdninger og atferd hos alle som jobber med varme arbeider, samtidig som vi skaper en ordning som innebærer en betydelig effektivisering og tilpasset bransjene og samfunnet i dag.   

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) ved Fagutvalg bygning besluttet 5. juni 2024 nytt godkjenningsløp gjeldende fra 1.1.2026.

Nytt godkjenningsløp fra 1.1.2026

Førstegangskurs

Førstegangskurs gjennomføres som klassisk klasseromskurs hos godkjent instruktør eller gjennom e-læringskurs hos godkjent leverandør. Kursinnhold og eksamen leveres av Brannvernforeningen. Det er krav til praktisk slokkeøvelse. Ved klasseromskurs skal praktisk slokkeøvelse gjennomføres under kurset. Ved e-læringskurs skal kursdeltakeren gjennomføre praktisk slokkeøvelse i forkant av, og tidligst 12 måneder før, e-læringskurs.

Fornyelseskurs
Fornyelseskurs gjennomføres hvert femte år gjennom et digitalt kurs levert av Brannvernforeningen. Fornyelseskurset avsluttes med eksamen. I forkant, og tidligst 12 måneder før fornyelsen, skal kursdeltakeren gjennomføre en praktisk slokkeøvelse. Det skal ikke være kursavgift på fornyelseskurset, men en godkjenningsavgift som fastsettes av FNF og reguleres i avtale med Brannvernforeningen. Fornyelse forutsetter et gyldig sertifikat i varme arbeider.

Praktisk slokkeøvelse
Det skal gjennomføres praktisk slokkeøvelse i forbindelse med både førstegangskurs og fornyelseskurs. Krav til gjennomføring av praktisk slokkeøvelse er fastsatt av FNF. Gjennomføringen dokumenteres via godkjent skjema.

Den praktiske slokkeøvelsen gjennomføres tidligst 12 måneder før kursdato/eksamensdato.

Av hensyn til miljø og bærekraft er det besluttet at tradisjonelle skarpe øvelser skal fases ut av ordningen. Fra 1.1.2027 godkjennes kun digitale øvelser (VR-øvelser) i forbindelse med kurs i varme arbeider.

Instruktører
Det er innført nye kvalifikasjonskrav for instruktører i ordningen. De nye kravene gjelder alle kandidater som søker om plass på instruktørkurset fra høsten 2024.

Eksisterende instruktører skal fornye sin godkjenning etter nye kvalifikasjonskrav i løpet av 2024/2025, uavhengig av eksisterende utløpsdato på sertifikatet. Det innebærer at alle eksisterende instruktører skal levere inn prekvalifisering innen 30.6.2025. Instruktører som ikke har fornyet sin godkjenning innen fristen vil få sin instruktørgodkjenning trukket tilbake.

E-læringskurs
Det åpnes for godkjenning av nye e-læringsleverandører fra 1.8.2024. Nye krav og avtaler gjelder for disse søkerne.

Eksisterende e-læringsleverandører må fornye godkjenning og signere ny avtale i henhold til nye krav. Fornyelse av eksisterende leverandører må skje innen 30.6.2025. Leverandører som ikke fornyer sin godkjenning innen fristen, vil få godkjenningen trukket tilbake ved oppsigelse av eksisterende avtale.

Fra 1.1.2026 vil nye og eksisterende e-læringsleverandører ikke ha anledning til å levere fornyelseskurs i ordningen.

I tillegg til endringer i godkjenningsløpet vil det faglige innholdet i ordningen, inkludert blant annet læreplan, undervisningsmateriell og eksamen, revideres frem mot 1.1.2026.

Les artikkel på Brannvernforeningens sider her.