Service- og forbrukeroppdrag

Rørlegger monterer utslagsvask

I oppdrag i servicemarkedet der oppdragsgiver er forbruker, gjelder Lov om håndverkertjenester. For arbeider i forbindelse med nyoppføring av bolig/fritidsbolig, gjelder Lov om bustadoppføring.

Alle avtaler bør inngås skriftlig. I avtalen anbefaler vi at beskrivelse av oppdraget, pris og tid for utførelse er regulert. Avklar alle uklarheter og ta nødvendige forbehold før avtale inngås.

Ved pristilbud til kunden er det viktig å være klar og tydelig, og skille mellom bindende prisoverslag, prisantydninger og fastpris. 

Rørleggeren skal utføre oppdraget fagmessig og ivareta kundens interesser, og har en omsorgsplikt for kunden. I den utstrekning forholdene tilsier det skal rørleggeren veilede eller rådgi kunden. Rørleggeren har også en frarådingsplikt og en veiledningsplikt overfor kunden.

Sørg for å ha gode betalings- og purrerutiner.

Håndverkerklagenemnda

Organisasjonen er part i klagenemnda som behandler tvister mellom forbruker og medlemsforetak som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom.

Lurer du på noe? Spør oss!

  • Trond Martinussen
  • Advokat

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å forbedre oss, og vil gjerne ha din tilbakemelding! Husk å legge inn mailen din, dersom du ønsker at vi skal komme tilbake til deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt