Håndverkerklagenemnda

Illustrasjonsbilde der kunde og håndverker står med korslagte armer og Håndverkerklagenemndas logo vises i bakgrunnen

RørNorge er medlem av Håndverkerklagenemnda, som ble godkjent av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement i 2017 etter lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Dette innebærer at alle medlemsbedrifter som har oppdrag i forbrukermarkedet må opplyse sine kunder om hvor de kan henvende seg i tilfelle klager.

Medlemsbedriftene er forpliktet til å opplyse forbrukerne om at de er tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene. 

1. juli 2016 ble Lov om klageorganer i forbrukersaker innført. Den regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Alle klagenemnder er pålagt å søke om godkjenning.

Alle RørNorge-bedrifter er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Slik gjør du det

Bedriftens nettsider

Samtlige bedrifter må vise til Håndverkerklagenemnda  og Forbrukerklageutvalget på egne nettsider.

Forslag til standardtekst til nettsider (og i vilkår) som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerklageutvalget
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her). 

 
Brev til kunder

I tilfeller hvor bedriften avviser et krav eller en klage fra kunde skal det også henvises til både Håndverkerklagenemnda  og Forbrukerklageutvalget

Forslag til standardtekst i avvisning av klage (til svarbrev)som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du vil gå videre med saken din kan du sende en klage til

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerklageutvalget
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).

Om Håndverkerklagenemnda

Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen bedriften er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

KONTAKTINFORMASJON:
Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo
Tlf.: 23 08 86 60
E-post:

Lurer du på noe? Spør oss!

  • Trond Martinussen
  • Advokat

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å forbedre oss, og vil gjerne ha din tilbakemelding! Husk å legge inn mailen din, dersom du ønsker at vi skal komme tilbake til deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt