Utdanning og rekruttering

Norge trenger 700 nye rørleggere hvert år. Rørentreprenørene Norge jobber aktivt med rekruttering av nye, dyktige fagfolk. Vi jobber også kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre rørleggerutdanningen i Norge, slik at den til en hver tid er oppdatert på teori og praksis.

Nysgjerrig på rørleggerfaget? Da bør du sjekke ut BliRørlegger.no!

Der har vi samlet all informasjon om hvordan du kan bli rørlegger, og hvorfor rørleggeryrket er så smart valg.

7 gode grunner for å velge rørleggeryrket

 

 1. Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter.
 2. Rørleggerfaget har gode videreutdannings- og karrieremuligheter.
 3. Et mesterbrev innen rørfag er et godt utgangspunkt for å etablere egen bedrift.
 4. Rørleggerlærlinger har lønn under utdanningen
 5. Rørleggerfaget gir varierte arbeidsoppgaver - man må bruke både hodet og kroppen.
 6. Rørfaget er viktige i det grønne skiftet for å få et mer klimavennlig samfunn.
 7. Rørleggeryrket vil aldri forsvinne - folk vil alltid ha behov for rent vann og varme.

Arbeidshverdagen som rørlegger

Rørleggeryrket omfatter langt mer enn de fleste tror. Å bygge bad og installere armaturer og kraner er bare noen av mange oppgaver.

Rørleggeren er involvert i alle prosjekter som involverer vann og varme, og en del rørleggere arbeider med avanserte gass-systemer innenfor industrien. Rørleggeren arbeider også med brannvern gjennom prosjektering og montering av sprinkelanlegg og kan sørge for at operasjonssaler har tilgang på gass. Varme og kjøling i bolig og næringsbygg er et annet område i vekst. Rørleggeren er dessuten sentral i utviklingen av energifleksible systemer og bidrar til et mer klimavennlig samfunn gjennom utvikling av løsninger som utnytter fornybar energi.

Utviklingsmulighetene i en rørleggervirksomhet er flere. Mange tar kurs for å bli bas (leder for eget arbeidslag) eller prosjektleder, eller for å bli sertifisert innenfor områder som våtrom, gass, sprinkling og varme.

En lærling har lønn under utdanningen. Snittlønn for rørlegger med svennebrev var i 2018 på 486.000 kroner i året. Ansiennitet, ansvar og eventuell videreutdanning er viktige faktorer her. En nyutdannet rørlegger går ut i arbeidslivet uten studiegjeld.

Utdanningsløpet

En vanlig vei for rørleggerutdanningen er to år på skolen og to og et halvt år som lærling, før svenneprøve avlegges.

Elevene starter på VG1 Bygg- og anleggsteknikk som er en generell introduksjon til flere byggfag. De som ønsker å gå videre innenfor rørfaget velger VG2 Rørlegger.

Det er også mulig å kun gå ett år på skolen og ta en lenger læretid, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen. Opplæringskontoret lokalt kan bidra til å finne det utdanningsløpet som passer best for den enkelte.

Yrkesfagutdanningen vektlegger at elevenes hverdag skal være variert. Skolen er en blanding av teori og praksis, og det er et mål at elevene hurtig kommer i gang med praktiske oppgaver som reflekterer jobbhverdagen.

Hvordan kommer man i gang med utdanningsløpet?

For informasjon om utdanningsløp i forskjellige deler av landet er det lurt å finne ut hvilke skoler som tilbyr rørleggerutdanning.  Her finner du en landsdekkende oversikt over hvilke skoler som tibyr VG2 Rørlegger. Det lokale opplæringskontoret kan bistå med å finne riktig utdanningsløp. De har også god oversikt over mulighetene for å få læreplass i nærområdet.

Opplæringskontorets rolle

Opplæringskontorene er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger. De fungerer også som veiledere og støttespillere for elever under utdanningen i samarbeid med bedriftene de har læreplass i.
Her finner du en oversikt over hva opplæringskontorene jobber med.

Rørfagets framtid

SSBs framskrivninger viser betydelig mangel på arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn fram mot 2030. Årlig er det behov for omlag 700 nye rørlegger. Mange rørleggervirksomheter er derfor svært engasjerte lærebedrifter som bidrar i utdanningen av egen arbeidskraft. Oppsummert kan vi trygt si at rørfaget er et framtidsrettet valg.

Faget er i stadig endring. De aller fleste virksomheter vektlegger derfor kurs og annen opplæring, både internt i bedriften og eksternt hos andre aktører underveis gjennom hele karrieren. Svenneprøve åpner også veien for formell kompetanseutvikling.

En rørlegger med svennebrev kan:

 • Velge å jobbe som håndverker i rørvirksomhet.
 • Bygge videre med en mesterutdannelse som legger grunnlag for å etablere egen bedrift.
 • Starte et fagskoleløp som gir ytterligere teknisk kompetanse i tillegg til mesterbrev. Ved fullført fagskole blir man fagskoleingeniør innen Klima-Energi-Miljø (KEM).
 • Fagskolen gir studiepoeng som åpner for ingeniør- eller sivilingeniørstudier på høyskole- og universitet.
Lurer du på noe? Spør oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å forbedre oss, og vil gjerne ha din tilbakemelding! Husk å legge inn mailen din, dersom du ønsker at vi skal komme tilbake til deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt