Utdanningsløpet

Illustrasjon av utdanningsløpet for å bli rørlegger.

En vanlig vei for rørleggerutdanningen er to år på skolen og to og et halvt år som lærling, før svenneprøve avlegges.

Elevene starter på VG1 Bygg- og anleggsteknikk som er en generell introduksjon til flere byggfag. De som ønsker å gå videre innenfor rørfaget velger VG2 Rørlegger.

Det er også mulig å kun gå ett år på skolen og ta en lenger læretid, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen. Opplæringskontoret lokalt kan bidra til å finne det utdanningsløpet som passer best for den enkelte.

Yrkesfagutdanningen vektlegger at elevenes hverdag skal være variert. Skolen er en blanding av teori og praksis, og det er et mål at elevene hurtig kommer i gang med praktiske oppgaver som reflekterer jobbhverdagen.

Hvordan kommer man i gang med utdanningsløpet?

For informasjon om utdanningsløp i forskjellige deler av landet er det lurt å finne ut hvilke skoler som tilbyr rørleggerutdanning.  Her finner du en landsdekkende oversikt over hvilke skoler som tibyr VG2 Rørlegger. Det lokale opplæringskontoret kan bistå med å finne riktig utdanningsløp. De har også god oversikt over mulighetene for å få læreplass i nærområdet.

Opplæringskontorets rolle

Opplæringskontorene er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger. De fungerer også som veiledere og støttespillere for elever under utdanningen i samarbeid med bedriftene de har læreplass i.
Her finner du en oversikt over hva opplæringskontorene jobber med.

Lurer du på noe? Spør oss!

  • Are Skaar Nielsen
  • Fagsjef
  • Oddgeir Tobiassen
  • Direktør kompetanse og utvikling