Om oss

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med formål om å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Adm. dir. Marianne W. Røiseland.

Til beste for rørbransjen

Helt siden organisasjonen ble etablert i 1913 har RørNorge jobbet for at det skal bli enklere for rørleggerbedrifter å drive seriøst, og lettere for forbrukere å finne frem til de skikkelige rørleggerne.

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Vårt formål er å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

RørNorges viktigste oppgave er å sikre gode rammevilkår for bransjen og profilere fagets kompetanse og betydning. Vi bistår også medlemsbedriftene i den daglige driften, blant annet ved kontraktsmessige spørsmål, utvikling av kvalitets- og kalkulasjonssystemer, og spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar.

Organisasjonen har 15 avdelinger spredt strategisk rundt i landet, slik at vi kan yte best mulig for alle våre medlemmer - uavhengig av hvor de er lokalisert.

Adm. dir. Nina Solli.

Om NHO Byggenæringen

NHO Byggenæringen er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av NHO Byggenæringens 14 bransjeorganisasjoner.

Adm. dir. Ole Erik Almlid.

Om NHO

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Lurer du på noe? Spør oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å forbedre oss, og vil gjerne ha din tilbakemelding! Husk å legge inn mailen din, dersom du ønsker at vi skal komme tilbake til deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt