Om oss

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med formål om å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Om Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Vårt formål er å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

RørNorges viktigste oppgave er å sikre gode rammevilkår for bransjen og profilere fagets kompetanse og betydning. Vi bistår også medlemsbedriftene i den daglige driften, blant annet ved kontraktsmessige spørsmål, utvikling av kvalitets- og kalkulasjonssystemer, og spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar.

Mer informasjon om oss

Tall og fakta

Organisasjonen representerer over 600 store, mellomstore og små medlemsbedrifter, med over 9000 ansatte som årlig omsetter for ca. 18 milliarder.

Vårt mål

Vårt mål er å organisere Norges rørleggerbedrifter, slik at vi sammen kan jobbe for gode rammebetingelser og arbeidsvilkår, samt videreutvikle rørbransjen som bærekraftig og svært levedyktig i årene fremover.

Det lønner seg å gå i takt.

Hvordan vi er organisert

Organisasjonen har 15 avdelinger spredt strategisk rundt i landet, slik at vi kan yte best mulig for alle våre medlemmer - uavhengig av hvor de er lokalisert.

Lokale avdelinger og styrer

Hver avdeling har sitt styre, og de er enten direkte tilknyttet, eller har et tett samarbeid med de lokale opplæringskontorene for rørleggerfaget. Flere avdelingsledere er også ledere for opplæringskontorer, som igjen har sitt styre og er juridisk uavhengig av Rørentreprenørene Norge.

Opplæringskontor + avdeling = sant

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde sterke bånd mellom opplæringskontor og avdeling, noe vi mener er til det beste for hele bransjen og vårt rekrutteringsarbeid.

Organisasjonen driver utbredt rekrutteringsarbeid i samarbeid med verdikjeden og de lokale opplæringskontorene, og deltar årlig med kandidater i Yrkes-NM og Bygg Reis Deg.

Rørentreprenørene Norge har hovedkontor på Majorstuen i Oslo, og 15 lokale avdelinger. Det er etablert rene opplæringskontorer i tilknytning til avdelingskontorene.

Vår historie

Rørentreprenørene Norges historie går helt tilbake til 1913. Den gang var 38 foretak medlemmer. I dag er vi en betraktelig større organisasjon med rundt 603 medlemsbedrifter. Disse har til sammen nesten 9000 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner.

Slik ble vi til

Rørlæggerbedriftenes Landssammenslutning, senere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS, og i dag Rørentreprenørene Norge ble stiftet 10. mars 1913. Dette skjedde på initiativ fra Norsk Arbeidsgiverforening og på bakgrunn av organiseringen innenfor arbeidstakersiden.

I starten var 38 foretak medlemmer. Rørleggernes Fagforening ble stiftet allerede i 1884.

På NRLs Generalforsamling i 1961 ble Rørleggerbedriftenes Servicekontor (RS) opprettet.

Under Generalforsamlingene NRL/RS i 1973 ble det fattet det viktige næringspolitiske vedtak å føye VVS, Varme - Ventilasjon - Sanitær, til foreningens navn for å markere den faglige bredden.

Avdelingene ble etablert

I 1990 var NRL med på å etablere paraplyorganisasjonen Bygghåndverksfagenes Landsforening (BHLF). I 1991 besluttet man å modernisere organisasjonsstrukturen ved etablering av profilerte NRL-avdelinger, som organiserte foretakene og ikke personlige medlemmer. Laugene ble avskaffet i den forstand at de ble trukket ut av NRLs system.

BHFL ble oppløst i 1997 og ble etterfulgt av Tekniske Entrepenørers Landsforening (TELFO). TELFO ble etablert i 1998 av NRL og de øvrige tekniske fagorganisasjonene.

Inn i BNL

På NRLs Generalforsamling 2003 ble det besluttet å melde organisasjonen ut av TELFO og inn i Byggenæringens Landsforening (BNL) - en av de største landsforeningene i NHO-systemet.

Fra NRL til Rørentreprenørene Norge

Under NRLs Generalforsamling 2014 ble det klart flertall for å endre navn til Rørentreprenørene Norge, etter at NRLs branjeanalyse 2015-2022 viste et klart behov for modernisering av organisasjonen.
Med nytt navn og en omfattende, ny strategi for å bli en enda mer aktiv næringspolitisk aktør, ser vi frem til å løfte norsk rørleggerbransje også i fremtiden.

Lurer du på noe? Spør oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt