Årsrapporter

I rapportene får du en rask og oversiktlig oppsummering av mål som er oppfylt siste år og andre prosjekter Rørentreprenørene Norge har gjennomført, samt årsregnskap og statistikker.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Organisasjons- og rørbransjeåret oppsummert.