RorNorge

Innhold

Årsrapporter

I rapportene får du en rask og oversiktlig oppsummering av mål som er oppfylt siste år og andre prosjekter Rørentreprenørene Norge har gjennomført, samt årsregnskap og statistikker.

Organisasjons- og rørbransjeåret oppsummert.