Utdanningspolitikk

RørNorge skal ivareta medlemsbedriftenes interesser ved å påvirke utvikling av innhold i både offentlige og private utdanningstilbud slik at disse i størst mulig grad er i overensstemmelse med medlemmenes interesser og behov.

Lurer du på noe? Spør oss!

  • Marianne W. Røiseland
  • Administrerende direktør
  • Oddgeir Tobiassen
  • Direktør kompetanse og utvikling