Teknisk fagskole

På teknisk fagskole kan du ta et fleksibelt etterutdanningstilbud innenfor studieretningen Klima-energi-miljø (KEM) i bygg. Studietilbudet kan avlegges som et toårs heltidsstudium eller som et studium der du selv kan bestemme når og hva du vil studere.

Utdannelsen bygger på moduler, og du kan velge hvilke moduler du trenger fra en modulbank. Modulene har egne læreplaner, er avsluttende og uavhengige av hverandre.
Sammen med skolen og foretaket ditt kan du legge opp et studieløp som passer dine ønsker og bedriftens behov. KEM-studiet bygger på en realkompetansevurdering. Det vil si at du får godskrevet tidligere kunnskaper og dermed kan slippe hele eller deler av en modul. Forkunnskapene for studiet er svennebrev eller lang og allsidig praksis kombinert med teoretiske kunnskaper innenfor fagområdet.

I KEM-studiet inngår mester- og serviceteknikerutdanning.
Mesterutdanningen inneholder de tre merkantile fagene og modulen prosjektgjennomføring med byggesak.
Servicetekniker KEM er beregnet på de som skal utføre oppstart, feilsøking og service på de klimatekniske anleggene i bygg.

Ta kontakt med de fagansvarlige i Rørentreprenørene Norge (nederst på siden) dersom du har lyst til å skaffe deg en verdifull etterutdanning.

Lurer du på noe? Spør oss!