Årets Lærebedrift

Hvert år kårer Rørentreprenørene Norge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift. Dette gjør vi for å synliggjøre de mange usynlige læremestrene som gjør rørleggerbransjen til en faglig sterk og solid bransje der det er attraktivt å jobbe.

Kåring av Årets Lærebedrift 2023

RørNorge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene.

Nominasjonsfristen er utløpt. Utvalgte nominerte vil bli presentert løpende på rørnorge.no og i relevant fagpresse.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Trond Hagen fra fjorårets vinnerbedrift Egeland Rør, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2023.

Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Bodø 3. juni.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

Nominerte lærebedrifter 2023

Nylige saker

Årets Lærebedrift 2022: Egeland Rør

Med full pott i alle kategorier, ble sørlandsbedriften Egeland Rør Årets Lærebedrift 2022. En særs raus og tålmodig lærlingefilosofi sikret dem tittelen

Nominerte bedrifter 2022

Årets Lærebedrift 2021: GRAN VVS

Med overveldende gode resultater på svenneprøver de siste fem årene, særs god oppfølging og 40 prosent kvinnelige lærlinger, gikk Revetal-bedriften til topps i kåringen av Årets lærebedrift.

Nominerte bedrifter 2021

Nominerte bedrifter 2020

Nominerte bedrifter 2019

Nominerte bedrifter 2018