Kan bli Årets Lærebedrift 2020

Britt Synnøve Markhus, Arslan Fazil, Espen Skorpe og Alauddin Alimov er lærlinger i Sig. Halvorsen AS.

Britt Synnøve Markhus, Arslan Fazil, Espen Skorpe og Alauddin Alimov er lærlinger i Sig. Halvorsen AS.

– Sig Halvorsen AS gjør en flott jobb med rekruttering av ungdom, sier Knut Øgård I Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Rogaland.

"Ved årets utløp hadde de 48 lærlinger, og de tar inn 15-20 nye lærlinger hvert år. Bedriften er mye på besøk hos ungdomsskoler og gjør en flott jobb med rekruttering av ungdom," skriver Øgård.

I tillegg til å være en forbilledlig lærebedrift, roser han Sig Halvorsen for sitt engasjement for rørleggerfaget og lokalmiljøet.

"Flere av bedriftens medlemmer er i prøvenemnda, sitter i flere styreverv, og de er veldig godt synlige lokalt. Dessuten er de generelt samfunnsengasjerte, både Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) har vært på bedriftsbesøk hos dem."

Lærlinger nødvendig for næringslivet

– Vi er helt avhengige av å ta inn lærlinger for at bransjen skal bestå. Norsk næringsliv har ingen sjanse hvis vi ikke baserer oss på faste ansatte som har fått god opplæring. Det er vinn eller forsvinn, og ikke noe alternativ å gjøre seg avhengig av innleie, sier personalsjef Stig Hølland i Sig. Halvorsen AS.

Sandnesbedriften har nesten 270 ansatte, og 90 prosent av disse er utdannet ved deres egen lærlingeskole. 40 prosent av lærlingene er voksenlærlinger.

– Slik sikrer vi den kvaliteten på rørleggerne og den arbeidskulturen vi vil ha. Alle de beste hos oss har med seg en lærling. Alle er på tilbudssiden, og vi får enormt mye igjen av lærlingene. De utfordrer oss og hjelper oss til å utvikle oss videre. Det blir en veldig god vekselvirkning, sier Hølland.

Med mer enn 70 år i bransjen, og som sitt distrikts ledende rørleggerfirma har Sig. Halvorsen bygget opp gode rutiner for rekruttering og opplæring. Arbeidskultur og gode holdninger er sentrale begreper for Sandnes-bedriften. 

10 nye lærlinger

– Nå tar vi snart inn 10 nye lærlinger, og i denne omgang prioriterer vi de som kommer fra Vg2. Vi trenger at ungdommene tror på rørleggerfaget selv om denne tiden er turbulent. Vi trenger at ungdommene tror på faget og fremtiden, sier Hølland.

Sig. Halvorsen kjemper for rørleggerfaget på flere arenaer og var i fjor med på å få gjennomslag å opprette en tredje KEM-klasse i fylket.

– Det gir oss et enda bedre utvalg av gode rørleggerkandidater. Klassen er snart klar for å ta imot elever, det som gjenstår er å få på plass læremateriell.

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av to styremedlemmer og to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2019 og nominere denne videre inn til NHOs kompetansearbeid i samarbeid med bedriftens lokalavdeling.

Hvis du ønsker å foreslå en fenomenal lærebedrift, kan du sende inn forslag og begrunnelse til firmapost@rornorge.no

Kåringen skjer på Rørentreprenørene Norges Generalforsamling 20. mai.

Fristen for å sende inn forslag til Årets Lærebedrift 2020 er mandag 11. mai.