Satser alltid på lærlinger

Lærling Kristoffer Tveitdal i Egeland Rør

Lærling Kristoffer Tveitdal i Egeland Rør.

Egeland Rør er nominert til Årets Lærebedrift 2022.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift.

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

"Egeland er Sørlandets desidert største lærebedrift med stort fokus på rekruttering. De satser alltid på lærlinger og tar i snitt inn 10-15 nye lærlinger hvert år. Faglig leder/lærlingeansvarlig Harald Arneberg er meget engasjert i alle lærlinger. Alle lærlinger er veldig delaktige i bedriften og får tilbud om å være med på alle faglige og sosiale arrangementer.

Daglig leder Erik Markussen er med i prøvenemda og faglig leder Harald Arneberg er med i styret i opplæringskontoret. I 2021 hadde de 2 kvinnelige lærlinger og de har også kvinnelige rørleggere ansatt i bedriften.

Selv mener jeg at Egeland den aller beste opplæringsbedriften i Agder, med stort engasjement i bransjen og stort faglig miljø i alle ledd", skriver leder for Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Agder i sin nominasjon av sørlandsbedriften Egeland Rør.

Egeland Rør har totalt 150 ansatte, hvorav 125 er utførende og 28 er lærlinger. De siste årenes strykprosent på første forsøk er 11%, men alle har stått på andre forsøk.

Alltid mange man kan spørre

– Her er det fint å være rørleggerlærling! Det er godt miljø og veldig hyggelige kollegaer her. Jeg trives godt med at man kan jobbe med hendene og være ute, og det å jobbe på sin måte fra start til ferdig produkt er veldig fint, sier lærling Kristoffer Tveitdal (20) i Egeland Rør.

Svenneprøven ligger litt mindre enn ett år frem i tid, i januar eller februar, og sørlendingen føler seg allerede godt forberedt.

– Jeg har lært veldig mye, og det er alltid mange man kan spørre om hjelp når man er ute på oppdrag – så finner vi alltid ut av det. Her blir vi satt på jobber når vi er klare for det – og forberedes godt først

Dokumentasjon har han fått i fingrene, både underveis og etter arbeidet, og han følges opp med jevnlige samtaler om trivsel og faglig utvikling av bedriften, i tillegg til halvårlige samtaler hos Rørenteprenørenes Opplæringskontor – Agder.

– Hvis jeg får tilbud om fast jobb her når jeg er ferdig med læretiden, blir jeg helt klart værende!

En utdanningsanstalt

– Det er ved å rekruttere lærlinger at vi rekrutterer inn til bedriftens videre ve og vel. Vi har alltid hatt høyt fokus på lærlinger hos oss, og er en utdanningsanstalt, sier daglig leder Erik Markussen i Egeland Rør.

Han er selv aktiv i rekrutteringsarbeidet, og er hvert år på besøk hos VG2 Rør (VG2 KEM frem til 2021) på Tangen videregående skole i Kristiansand for å fortelle om mulighetene i Egeland. Det er til enhver tid utplasserte elever i Egeland.

– Om det er noe som sliter litt på skolen og trenger mer utplassering enn teori, så hjelper vi skolen der, ved å få dem ut i arbeidslivet og inn i våre rutiner. Slik blir vi også kjent med dem – og de med oss, sier Markussen.

Etterrettelige med lærlingene

– I august er det oppstartsdag for alle nye lærlinger. Da går vi gjennom alle interne rutiner, hvordan de fører timer, hvordan de melder fra om sykefravær, alt av HMS, går gjennom personalhåndboka, har opplæring på verktøy, og går gjennom verneutstyr og arbeidstøy. Videre er vi etterrettelige med lærlingene. Vi setter dem ikke til å feie eller rydde, de får de samme oppgavene som rørleggerne, og har varierte oppgaver hele veien.

Faglig leder Harald Arneberg følger opp alle lærlingene sammen med personalsjef Nina Skeie. De har oppfølgingsmøte med enkelt lærling annenhver måned, i tillegg til halvårlige oppfølgingssamtaler med opplæringskontoret.

– Det går på faglig utvikling og på det personlige plan. Følger dem opp på fravær, trivsel og de tingene der. Opplæringsplanen ligger i bunn når vi har oppfølgingsmøter med dem. Så ser vi hvordan de ligger an i forhold til læreplanen, sier Markussen og fortsetter:

– Hver desember har vi Egelands-skolen for alle lærlingene, der vi repeterer regelverk og det de har lært på skolen. Når du jobber mye er det jo ting som kan havne i glemmeboka, så vi ser at det er viktig å repetere dette. For de som er lærlinger på siste året, blir det en klargjøring før svenneprøven. Dette har fungert veldig bra hos oss. Vi har lite stryk på svenneprøven her, og det skyldes nok at vi er så påpasselige med at de er trygge når de skal ta den.

Sosial og faglig trygghet

– Vi har sosiale tiltak som lagerfest på våren, med litt grilling, livemusikk og god stemning. På sommeren får vi også med fysisk aktivitet – vi er med på Sommerløpet i Kristiansand. Der skal vi også ha egen stand og lage arrangement, der vi avslutter med en hyggelig sommerfest på kvelden. Vi oppfordrer til både trim og fest og moro, og har slagordet «Først yte, så nyte» .

Årlig julebord og sykkeltur til Skagen stort sett hvert år står også på den sosiale agendaen, og lærlingene er selvsagt inkludert. Begge disse med følge. Markussen er opptatt av at lærlingene skal få med seg alle goder og bli skikkelig ivaretatt i alle ledd.

– Stort sett består alle på første forsøk, men noen stryk får vi leve med. Vi pleier å si at vi får inn noen gode og noen enda bedre kandidater, og prøver å klargjøre alle frem til svenneprøven uansett, så lenge de har lyst til å jobbe med faget. Alle skal få en reell sjanse til å klare det. Noen kommer tregt, men veldig godt når de bare har fått øvet seg mer enn de andre. Vi er tålmodige. Det handler om trygghet og tålmodighet.