FLOW Trøndelag VVS er nominert til Årets Lærebedrift 2024

Bilde av Monica Loe, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS.

Monica Loe, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS.

– Hos oss er målet alltid at lærlingene skal få fast jobb etter svenneprøven er bestått, og vi har mange flotte ansatte, både rørleggere og anleggsledere som startet læretida si hos oss. Dette er vi veldig stolte av, sier Monica Loe, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS.

FLOW Trøndelag VVS ble etablert i 2016 og er et resultat av en fusjon mellom VVS Fridén og Midt-Norge VVS. Bedriften tilbyr et bredt spekter av rørteknisk infrastruktur til proffmarkedet, og har både en prosjektavdeling og en drift- og vedlikeholdsavdeling.

– Vi har tatt inn lærlinger helt fra FLOW Trøndelag VVS ble dannet. I dag er vi 65 ansatte, hvor 13 av dem er våre flotte lærlinger, 10 gutter og 3 jenter, sier Monica Loe, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS.

Monica forteller at lærlingene er viktig for dem, og at de ser på det å ta inn lærlinger som viktig både for dem som bedrift, men ikke mist for bransjen og samfunnet. 

– Å få inn lærlinger gjør at de blir en del av den gode kulturen vår og får en tilhørighet allerede fra læretida, og lærlingene vokser sammen med oss, sier Monica, og legger til:

– Og ikke bare lærer de av oss, men vi lærer også mye gjennom å få ungdommene inn hos oss, noe vi synes er både verdifullt og spennende. 

flow-6.jpg

Lærling Marcus Hove på Trøndersk mesterskap for lærlinger. Foto: FLOW Trøndelag VVS


Hun forteller videre at voksenlærlinger som de tar inn også kommer med andre erfaringer og perspektiver som det er nyttig for dem som bedrift å få inn i organisasjonen. 

– Så for oss er det å ta inn lærlinger en fantastisk måte å rekruttere nye, kommende rørleggere på, sier Monica, og legger til:

– Hos oss er målet alltid at lærlingene skal få fast jobb etter svenneprøven er bestått, og vi har mange flotte ansatte, både rørleggere og anleggsledere som startet læretida si hos oss. Dette er vi veldig stolte av.

Investering i fremtiden

Men det handler ikke bare om bedriftens interesser. Monica forteller om viktigheten av gode lærebedrifter for både bransjen og samfunnet, slik at ungdommene faktisk får læreplass etter skolen og dermed får fullført utdanningen sin.

– Det er vårt ansvar å være med på å sikre framtida til bransjen. Skal vi møte markedet i årene som kommer med nok dyktige fagfolk, så må vi ta vårt ansvar i forhold til dette, slik at det også er nok læreplasser, forteller Monica.

Selv i tider med uro i byggebransjen, holder bedriften fast ved sin praksis med å ta inn lærlinger.

– Vi tar inn like mange lærlinger også i år. Vi har gode ordrereserver og vi vet at det kommer tider der det blir fullt trøkk i hele bransjen igjen - og da må vi ha nok dyktige hender og kloke hoder til å møte etterspørselen, sier Monica.

flow-2.jpg
Lærling Carina Heia. Foto: FLOW Trøndelag VVS

Støtte og selvstendighet

– Vi tror det er viktig at lærlingene våre får god oppfølging, men at de også opplever at det får jobbe selvstendig underveis i læretida si. De aller fleste lærlingene starter sin læretid på prosjektavdelingen, der vi har et anleggsteam og en anleggsleder som kan bistå med gode råd og veiledning, men vi ønsker også at de skal få forsøke å jobbe på drift- og vedlikeholdsavdelingen underveis slik at de får bredde i læretida si, forteller Monica.

Hun forklarer videre at de også har en rørlegger med et særskilt ansvar for lærlingene som følger dem opp, spesielt i forhold til opplæringskontoret – som støttespiller og i forberedelsene til svenneprøven. I tillegg får lærlingene være en helintegrert del av arbeidsmiljøet, på lik linje med alle de andre ansatte.

– For oss er lærlingene et kjempeviktig bidrag til arbeidsmiljøet og vi er veldig glade for å ha de med på laget, avslutter Monica. 

Gjennom en kombinasjon av støtte, selvstendig arbeid og integrering i arbeidsmiljøet, legger bedriften til rette for en trygg og god opplevelse for sine lærlinger.

Hvem synes du fortjener å bli Årets Lærebedrift 2024?

Kjenner du til en bedrift som fortjener heder og ære for innsatsen de gjør for sine lærlinger?