Finalistene til kåringen av Årets lærebedrift er klare!

Siden januar har vi i samarbeid med Rørfag etterlyst og presentert kandidater til Rørentreprenørene Norges kåring av Årets lærebedrift. Vinneren nomineres videre til NHOs fagopplæringspris. Av 9 innkomne nominasjoner har juryen nå plukket ut tre finalister. Vinneren kåres under Generalforsamlingen torsdag 31. mai.

Siden januar har vi i samarbeid med Rørfag etterlyst og presentert kandidater til Rørentreprenørene Norges kåring av Årets lærebedrift. Vinneren nomineres videre til NHOs fagopplæringspris. Av 9 innkomne nominasjoner har juryen nå plukket ut tre finalister. Vinneren kåres under Generalforsamlingen torsdag 31. mai.

 

Juryen består av styreleder Torkild Korsnes og nestleder Carsten S. Engh, sammen med Martin Andersen og Eli Heyerdahl Eide fra Rørentreprenørene Norges administrasjon. 

Rørentreprenørene Norges fagopplæringspris skal ha som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode lærebedrifter i rørleggerfaget. De tre finalistene har alle vist seg som flotte ambassadører for bransjen!

Les mer om kåringen her.

Og så til trommevirvelen....

De tre finalistene til Årets lærebedrift 2018 er........

BRYNE RØR AS
De fem siste lærlingene i Bryne Rør AS har fått karakteren meget godt bestått på sin svenneprøve. Det vitner om en bedrift som er opptatt av kvalitet og gir god opplæring. Rogalandsbedriften har 18 fagarbeidere og ansetter hvert år 3-5 lærlinger. De siste 10 årene har bedriftens lærlinger deltatt i NM 2 ganger og reist hjem med en første og en annen plass. Bedriften bidrar til bransjefelleskapet med å ha ansatte som har styre og prøvenemndsverv.  
 
VESTRHEIM AS
NM i rørleggerfaget har fire ganger hatt deltakende lærlinger fra rørleggerfirma Vestrheim AS, i tre av mesterskapene dro de hjem som vinnere! Bergensfirmaet har en høy andel lærlinger blant sine ansatte med i øyeblikket 17 lærlinger og 85 fagarbeidere, i år er det planlagt tegnet til sammen 9 nye lærekontrakter. Med så mange lærlinger legges det stor vekt på et godt sosialt miljø for lærlingene. Bedriften har ansatte representert i prøvenemnden og utmerker seg med en andel kvinnelige fagarbeidere på nesten 6%.
 
OLAF B. TERJESEN AS
På Nøtterøy i Vestfold skal snart 3.generasjon ta over det drøyt 50 år gamle firmaet Olaf B. Terjesen AS. Uansett arbeidsmengde og fremtidshypoteser tar Terjesen inn minimum 3 lærlinger hvert år i tillegg til at de velvillig tar imot skoleelever på utplassering. Bedriften har 60 rørleggere og 7 lærlinger. Opplæringskontorets leder uttaler at Olaf B. Terjesen er en glimrende samarbeidspartner på alle nivå, både i fagopplæringsspørsmål og bransje-/næringsspørsmål. Rørleggerfaget i Vestfold har glede av at ansatte i Olaf B. Terjesen tar på seg verv i både bransjeforening og prøvenemnd."

Vi gratulerer og gleder oss til å dele ut selve prisen på Generalforsamlingen!