– Alle får mulighet til å lykkes

Joakim Jahn ble ferdig med læretiden sin i Assemblin i februar, og er nå hjelpebas på et prosjekt i Skøyen.

Joakim Jahn ble ferdig med læretiden sin i Assemblin i februar, og er nå hjelpebas på et prosjekt i Skøyen.

– Alle får mulighet til å lykkes

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift. Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

"Assemblin er klart den mest seriøse bedriften i Norge. Det er høyt fokus på lærlinger i alle alderstrinn. Lærlingen blir tatt godt vare på under hele lærlingen tiden. 97% har fast jobb etter endt læretid. Ofte er ikke folk utlært etter 2,5år. For Assemblin betyr det å ta vare på sine medarbeidere. Alle får mulighet til å lykkes. Har selv vært lærling i bedriften i 2006, og er nå en av mange avdelingssjefer som har fartstid som lærling i denne bedriften. All ære til hvordan lærlinger blir behandlet og akseptert💪🏻 Kvinner som menn👌🏻", skriver Lars Petter Fjeldstad i sin nominasjon.

Assemblin Norge har rundt 400 utførende rørleggere og 80 rørleggerlælinger.

– Alle vil det beste for deg her

– Jeg har hatt 2,5 år læretid I Assemblin og er superfornøyd. Det er også grunnen til at jeg vil fortsette her. Jeg ser ingen grunn til å bytte når jeg er et sted som er trygt og godt og der jeg stortrives. Jeg gleder meg til å gå på jobb og det er en veldig viktig faktor, sier Joachim Jahn, som ble ferdig med svenneprøven sin i februar.

Nå er han hjelpebas på et prosjekt i Skøyen, og stortrives med arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

– Assemblin er et veldig fint firma å komme inn i. Det er et firma med mye muligheter og et firma der du virkelig kan få frem potensialet ditt hvis du ønsker og har lyst. Det er et så stort firma at du har rom for å lære og gjøre feil. Hvis du bruker en meter ekstra med rør er det ingen som skriker på deg. Det er et trygt og godt firma å komme inn i, sier Jahn.

I starten jobbet han alltid sammen med en veileder, og mot slutten av læretiden jobbet han mer alene. Gjennom læretiden har han vært gjennom alle aspekter av rørfaget og blitt fulgt så godt opp av både Assemblin og Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Viken (OB Viken) at han var sikker på seg selv og egen kompetanse da svenneprøven skulle avlegges.

– I tillegg til å ha jevnlige oppfølgingssamtaler, der delmål har blitt satt, og et godt faglig opplegg i Assemblin, har jeg hatt mye kontakt med Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Viken (OB Viken).

– Jeg har alltid hatt flotte folk rundt meg som har villet hjelpe meg. Alle vil det beste for deg her, så lenge du viser interesse. Da blir hverdagen mye lettere, og man er ikke redd for å spørre om noe.

Tett på lærlingene

– Vi satser på morgendagens rørleggere, og da må vi følge opp meget bra! Vi må være tett på for at de skal føle seg trygge og ivaretatt. De skal føle at vi gjør alt vi kan for at de blir flinkest mulig, sier lærlingeansvarlig Stein Rasch i Assemblin.

Som lærlingeansvarlig for alle lærlinger i hele landet, er han avhengig av tett og løpende dialog med baser, prosjektledere og instruktører i alle Assemblins avdelinger.

– Alle prosjektlederne møtes jevnlig for å se på mannskapsplanen. Hvis det er noen lærlinger som ikke arbeidet med nødvendige kompetansemålene, blir de flyttet internt mellom prosjektene, så de får bredest mulig erfaringsbakgrunn før de skal opp til svenneprøve. Vi har perfeksjoneringskurs og egne kurs for lærlingene som er usikre på enkelte utførelser eller teori. Om det er enkelte ting de trenger å øve mer på, tar vi dem ut av arbeid for å øve mer. En av fordelene ved å være en stor aktør er at vi kan bruke mange ressurser på dem, sier Rasch.

– Rekrutteringen vår går primært gjennom skolen. Vi presenterer oss for elever på VG2 og legger frem et lærlingeløp. Når lærlingen har signert lærlingkontrakt, følger vi opp læreplanen med f.eks. obligatoriske 6-månederssamtaler sammen med opplæringskontoret, i tillegg til at vi har jevnlige samtaler med dem internt. Det er også stort fokus på at dialogen skal fungere bra ute på arbeidsplassen.

Rasch har tett dialog med baser, prosjektledere og instruktører, slik at det raskt fanges opp hvis lærlingene trenger mer øvelse i deler av faget

– Noen ganger må vi bruke andre opplæringsmetoder. Jeg er selv rørlegger med videreutdanning som lærer. Vi bruker mye ressurser på lærlingene, og i og med at jeg utelukkende jobber med lærlinger, sikrer det en godt samspill med hos lærlingene. Jeg personlig synes at de har en jevnt bratt læringskurve. Det skyldes også at vi ikke er redd for å la lærlingene prøve for å feile, for de lærer mer av å gjøre feil enn å gjøre alt riktig – da kan vi fortelle dem hvordan de kan gjøre det annerledes, sier Rasch.

– Ønsker en bedre kjønnsbalanse

– Mangfold er høyt oppe på dagsordenen. Vi tar samfunnsansvar, og ansetter folk uavhengig av alder, kjønn eller etnisitet. Vi har også en svaksynt i bedriften, som bruker mye lengre tid på arbeidsoppgaver, og det er ikke alt han kan gjøre, men vi lar ham gjøre det han mestrer.

Kvinner er et stort satsningsområde hos Assemblin, som i dag har syv kvinnelige lærlinger, og mål om å ansette mange flere kommende år.

– Vi ønsker å ha en bedre kjønnsbalanse, og merker også at arbeidsmiljøet blir bedre på byggeplasser som har mangfold. Sjargongen blir mer dempet og imøtekommende, og det blir et mer naturlig samspill på byggeplassen, som ellers i samfunnet. Det er en helt annen kjønnsbalanse i nesten alle andre næringer enn byggebransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier Rasch, og legger til:

– Vi har egne jentedager for alle jentene i Assemblin, der det er faglige spørsmål og utveksling av erfaringer som kvinne i en mannsdominert bransje. Her er lærlinger, administrasjonsansatte og utførende representert. Å rekruttere jenter står høyt oppe hos oss.