– Me gjør kverandre bere

Merad Ghirmay Selemun er lærling hos Finn Midbøe AS.

Merad Ghirmay Selemun er lærling hos Finn Midbøe AS. Foto: privat.

Med styreverv i Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Rogaland og sensorer i prøvenemnda i to tiår, aktivt rekrutteringsarbeid og stort fokus på ivaretakelse og mangfold, er Finn Midbøe AS nominert til prisen som Årets Lærebedrift 2021.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift.

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

– For oss er det viktig at lærlinger opplever at de er en viktig del av bedriften og fremtiden til selskapet. Med visjonen vår "Me gjør kverandre bere" (Vi gjør hverandre bedre) mener vi kunderelasjonen, i samspillet internt, i prosjektene og i hverdagen. Vi er alle avhengige av hverandre for å få fornøyde kunder, ha det gøy på jobb og ha en sikker arbeidsplass. Dette passer også svært godt med opplæring av lærlinger, skriver daglig leder i Finn Midbøe, Rolf Arne Lorentzen, i sin nominasjon av Rogalands-bedriften.

De siste 15 årene har bedriften med 54 ansatte og snart 14 lærlinger utdannet over 50 lærlinger, hvorav de aller fleste har bestått svenneprøven på første forsøk.

– Dette mener vi sier mye om kvaliteten på opplæringen hos oss. Senest i år har alle våre fire ordinære lærlinger som tok svenneprøven bestått, sier Rolf Arne, og legger til:

– Vi har lærlingeansvarlig hos oss, gjennomfører medarbeidersamtaler, har nært og godt samarbeid med opplæringskontoret, samt plan for oppfølging av lærlingene. Vi er svært positive til bruk av Ifag. Bl.a. følger vi nøye opp den enkelte lærlingen ift. bruk av Ifag og går periodisk gjennom dette når vi har møter med opplæringskontoret.

Tar inn alle som vil noe

En av prosjektlederne i Finn Midbøe, som også var lærling i bedriften, var den første kvinnelige lærlingen i distriktet som tok fagbrevet. Hun ble også distriktets første kvinnelige rørlegger i 1989.

– Vi tar inn lærlinger som vil noe, uavhengig av hvilke land de kommer fra, om det er jenter eller gutter. Senest i år tok en kvinnelig lærling fagbrevet hos oss og ble fast ansatt som rørlegger. Hun har vært RørAmbassadør og er veldig dyktig, sier Rolf Arne.

Rask inkludering er stikkord i Finn Midbøe. Alle lærlinger får arbeidsklær og ny mobiltelefon da de starter – på lik linje med rørleggerne i bedriften. Verktøy får de etter behov, og bedriften har verksted der lærlingene blant annet får intern sveiseopplæring.

– Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og i samarbeid med NAV tar vi også inn lærlinger som har fått avbrutt utdannelsen sin tidligere, eller har spesielle utfordringer, for å gi dem en ny sjanse. Senest i år lyktes vi med dette, hvor vi førte en lærling frem til svennebrev og ansatte ham som rørlegger hos oss.

Lærling Daniel Westvik Jensen i Finn Midbøe. 

Lærebedriftene sikrer rørleggerfaget

Prisen for Årets Lærebedrift deles i år ut for fjerde gang. Det er en seier både for bedriften og for lærlingene som får en solid utdanning og et yrke de kan leve av. Men det er også en stor seier for samfunnet vårt. Utdanning er verdifullt på veldig mange plan.

Uten lærebedriftene hadde ikke rørleggeryrket stått så sterkt i Norge. Bedrifter over hele landet gjør en fantastisk jobb. Ikke bare med å lære ungdommer et fag, men også med å få voksne mennesker inn i arbeidslivet. Omtrent halvparten av lærlingene er voksenlærlinger og tar hele utdanningsløpet i bedrift.

Årets Lærebedrift 2021 kåres under RørNorges Generalforsamling i Trondheim i august. Vi gleder oss til å se hvilken av de 12 solide lærebedriftene som får prisen!