Kan bli Årets Lærebedrift 2020

(Illustrasjonsbilde: Askim & Mysen rør AS)

(Illustrasjonsbilde: Askim & Mysen rør AS).

– Jeg vil gjerne nominere Askim & Mysen Rør As. De tar inn 5-6 lærlinger hvert år, det er ikke dårlig da de holder til på Slitu spør du meg, sier lærling Markus Grefslie.

Han har vært lærling i bedriften i ett år, og var utplassert der to år tidligere.

– Det er veldig fint å være lærling hos Askim & Mysen rør, og jeg stortrives. Arbeidet er veldig variert, firmaet er stort og jeg er gjennom alt. Rørleggerne er gode til å lære bort og de er hyggelige og hjelpsomme, sier Grefslie.

Holdninger og fagbredde

– Vi har hatt veldig bra resultater på svenneprøvene. Det har vært manko på rørleggere, så vi satser på at de som begynner her blir her – de blir som regel de flinkeste rørleggerne, sier daglig leder Tollef Berger i Askim & Mysen rør.

Bedriften har 130 ansatte og åtte lærlinger, med fem nye på vei inn. Lærlingene møter et bredt spenn i arbeidsoppgavene og har mange kolleger å støtte seg på.

–  Vi er opptatt av å gi lærlingene våre gode holdninger og et innblikk i hele bredden av faget vårt. Det ruster dem til å finne ut hva de trives å jobbe med. Etter hvert prøver vi å plassere dem der de trives best, om det er på anlegg, bolig, service eller varme eller andre i andre jobber, sier Berger.

Aktivt rekrutteringsarbeid

Tilgangen på lærlingen er variabel rundt om i Norge, og i bedriftens område har det vært vanskelig å få tak i unge lovende.

–  Derfor har vi jobbet mye mot ungdomsskoler, snakket med rådgivere der og fortalt om faget vårt. De visste jo veldig lite om yrket og faget og fikk en aha-opplevelse. Vi har også vært med på yrkesmesser, samt presentert oss for førsteåret Bygg og anlegg hvor elevene i løpet av skoleåret velger yrkesreting, sier bedriftslederen.

I tillegg har Askim & Mysen rør hatt videregåendeskoleelever fra både 1. og 2. året til utplassering omtrent to dager i uken. Totalt 12 elever fra begge årskullene har vært utplassert hos bedriften.

Og arbeidet har gitt resultater. Flere ungdommer søker seg mot rørlegger som yrkesvei i området.

–  Nå kommer det elever med gode holdninger, som har lyst til å lære faget. Derfor kan vi nå ta inn fem nye. Vi vil ligge på dette antallet hvert år, slik at det totalt går 10-15 stykker lærlinger her samtidig, sier Berger, og fortsetter:

– Vi ønsker å styrke faget både med kvalitet og norske arbeidere, så ikke bransjen blir dominert av innleid arbeidskraft. Vi ønsker at flest mulig av våre ansatte skal bo i nærheten av oss, ikke pendle og ukependle. Det er viktig med lokale ansatte. Da blir det mer stabilt. Vi har et bransjeansvar for å utdanne nye rørleggere, og bransjen vår kommer til å eksistere i all fremtid.

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av to styremedlemmer og to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2019 og nominere denne videre inn til NHOs kompetansearbeid i samarbeid med bedriftens lokalavdeling.

Kåringen skjer på Rørentreprenørene Norges Generalforsamling 20. mai.

Fristen for å sende inn forslag til Årets Lærebedrift 2020 gikk ut mandag 11. mai.